Skip to main content
Daily Trend Bullish
080980.KS Dongbuka5 311 0%
083380.KS Dongbuka13 12 43%
081930.KS ASIAPACIFICNO8 9 6%
122290.KS TY Value SPAC 4 99%
081660.KS FILA KOREA 6 100%
122750.KS WOORISPAC1 1 91%
083390.KS Dongbuka14 30 65%
083610.KS AsiaPacificNo14 23 90%
083350.KS Dongbuka10 6 84%
001720.KS ShinyoungSecu 11 14%
042660.KS DSME 7 0%
083580.KS AsiaPacificNo11 1 99%
083600.KS AsiaPacificNo13 1 100%
083570.KS AsiaPacificNo10 32 100%
081940.KS AsiaPacificNo9 9 26%
121910.KS DWS SPAC 2 95%
080180.KS Asia Pacific1 5 100%
030000.KS CheilWorldwide 17 100%
081200.KS Asia Pacific3 1 82%
005800.KS ShinyoungWacoal 5 68%
139200.KS Hi Gold Ocean 2 16 33%
134000.KS Turtleship No 7 2 16%
008020.KS KyungnamEngy 2 94%
101140.KS ARTIS 8 72%
003450.KS HyundaiSecu 9 63%
105630.KS Hansae 3 94%
003720.KS SamyoungChem 6 100%
004490.KS Global&YuasaBtry 17 100%
009460.KS HanchangPaper 1 100%
081190.KS AsiaPacific2 3 99%
003600.KS SK 14 38%
008720.KS Samyang Entech 8 54%
036570.KS NCsoft 2 79%
000810.KS Samsung Fire & Marine Insurance 2 100%
080960.KS Dongbuka3 24 100%
017960.KS HankukCarbon 4 93%
008350.KS NamsunAlum 7 100%
084670.KS DONGYANGEXPBUS 8 1%
114130.KS Turtleship5 11 100%
010620.KS HyundaiMipoDock 8 25%
051630.KS ChinYangChem 4 99%
035250.KS Kangwonland 6 79%
008000.KS WOONGJINCHEMICAL 25 53%
083590.KS AsiaPacificNo12 1 99%
083360.KS Dongbuka11 52 55%
003570.KS S&TDynamics 8 86%
049800.KS WOOJIN SELEX 5 99%
006350.KS JeonbukBk 3 86%
000890.KS BohaeBrew 5 64%
010460.KS KorDevFin 24 0%
005620.KS DAESUNGGROUP 2 89%
016360.KS Samsung Securities 22 100%
086280.KS HYUNDAIGLOVIS 5 65%
008500.KS IljeongInd 9 100%
009380.KS ASIA PAPERTEC 2 84%
005360.KS Monami 6 16%
090540.KS KOCREF VIII 8 93%
008060.KS DaeduckElec 4 100%
002410.KS PumyangConst 1 99%
008560.KS MERITZ SECU 2 97%
002150.KS DOHWA ENGINEERING 6 99%
010050.KS KIB 9 56%
000100.KS Yuhan 4 100%
020120.KS Incube 3 97%
000210.KS DaelimInd 6 76%
058850.KS KTcs 7 78%
015350.KS PusanCtyGas 9 31%
010640.KS ChinYangPoly 10 75%
012690.KS Monalisa 14 77%
122900.KS iMarketKorea 6 100%
005740.KS CrownConf 4 97%
126560.KS Hyundai HCN 3 65%
071970.KS STX Metal 4 41%
002170.KS SamyangTongsang 13 100%
084680.KS E-WORLD 11 100%
001070.KS TaihanTextl 6 87%
002780.KS ChinhungInt 2 100%
002250.KS KeunwhaPharm 4 69%
008110.KS DAIDONG 5 100%
003490.KS KAL 5 64%
015760.KS KEPCO 6 7%
012750.KS S1 13 31%
002880.KS DAYOU A-TECH 5 44%
090980.KS KoreaPacific02 11 0%
091000.KS KoreaPacific04 11 0%
090970.KS KoreaPacific01 11 48%
012450.KS Samsung Techwin 1 49%
003780.KS Chinyang Industry 1 97%
051600.KS KEPCO KPS 5 25%
002000.KS HankukGlas 8 45%
016420.KS NHIS 24 45%
014160.KS DaeyoungPkg 1 74%
083620.KS AsiaPacificNo15 4 66%
023800.KS Inzi 9 96%
002710.KS TCC STEEL 15 98%
000060.KS Meritz Insurance 6 79%
009240.KS Hanssem 6 57%
096760.KS JW HOLDINGS 9 16%
001940.KS KISCO Holdings 22 100%
026940.KS Bookook Steel 6 58%
005380.KS HyundaiMtr 4 97%
058730.KS Dong A S-tech 3 99%
001420.KS TaewonMulsan 1 100%
013000.KS Sewooglobal 5 99%
010040.KS Krc 9 91%
010770.KS PHHC 12 94%
008900.KS TEC&CO 14 98%
023150.KS MHETHANOL 7 100%
090080.KS PHC 12 93%
041650.KS SANGSIN 11 86%
024890.KS DaewonChem 4 98%
005110.KS Hanchang 6 100%
009070.KS KCTC 1 100%
004980.KS SungshinCement 3 100%
130660.KS KEPID 6 79%
016610.KS DongbuSecu 1 100%
011280.KS TailimPkgInd 8 100%
004270.KS Namsung 5 100%
013700.KS SamwhanCamus 2 100%
003560.KS IHQ 7 98%
016800.KS Fursys 6 57%
035150.KS Baiksan 5 100%
001520.KS TONGYANG 4 87%
081210.KS Asia Pacific 4 9 54%
005850.KS SLCORP 5 94%
001500.KS HMCIB 23 66%
075180.KS SAC 2 85%
100250.KS Chinyang Holdings 3 93%
002460.KS HwasungInd 4 29%
009810.KS KP 9 69%
009680.KS MT 12 87%
011090.KS Enex 18 77%
014990.KS In the F 5 100%
029780.KS SAMSUNG CARD 5 79%
001380.KS SG CHOONGNAM SPINNING 2 86%
082740.KS Doosan Engine 1 0%
033530.KS SEJONG 8 63%
003000.KS BukwangPharm 24 2%
019300.KS DongilPaprMfg 5 52%
000120.KS KorExp 15 62%
134380.KS MCC 9 46%
026870.KS DaehanCtyGas 18 80%
014910.KS SungmoonElec 13 81%
009830.KS HanwhaChem 4 68%
138040.KS Meritz Financial 7 100%
001560.KS CHEILGRINDING 2 85%
002990.KS KumhoIndustrial 2 96%
008730.KS YoulchonChem 3 90%
078930.KS GS 5 37%
003550.KS LG Corp 6 45%
009320.KS DAEWOOELECCOMPONENTS 10 98%
004130.KS DAEDUCKGDS 21 76%
016090.KS Daehyun 1 99%
003410.KS SsangyongCement 2 99%
002450.KS SamickMusInstr 4 97%
084010.KS Daehan Steel 25 77%
014830.KS UNID 23 75%
028100.KS Dong Ah E&C 12 100%
000270.KS KiaMtr 7 100%
019180.KS THN 5 100%
084690.KS Daesang Holdings 1 84%
015860.KS ILJINHOLDINGS 1 100%
027970.KS seha 2 65%
011210.KS HYUNDAI WIA 2 89%
001740.KS SKNetworks 3 84%
000390.KS SamhwaPaint 4 43%
108670.KS LG HAUSYS 4 59%
003620.KS SsangyongMtr 5 38%
002380.KS KCC 5 40%
009290.KS KwangdongPharm 5 87%
035420.KS NHN 6 10%
008600.KS WillBes 8 75%
007110.KS IlshinStone 7 100%
004970.KS Silla 5 64%
002100.KS Kyungnong 4 100%
011420.KS IB Sports 2 100%
069730.KS DSRWIRE 1 97%
017800.KS HyundaiElev 1 48%
007610.KS SeondoElec 1 99%
013360.KS IlsungConst 1 100%
007590.KS DongbangAgro 4 100%
012330.KS Mobis 19 94%
002350.KS NEXENTIRE 16 84%
006890.KS TAEKYUNGCHEMICAL 3 39%
014790.KS HallaEng&Const 1 94%
037710.KS Gwangju Shinsegae 2 50%
004020.KS HYUNDAI STEEL 5 39%
005960.KS Dongbu Corporation 5 59%
081000.KS ILJIN DIAMOND 6 96%
001620.KS DongkookInd 8 88%
002810.KS SamyungTrdg 9 73%
011230.KS SamwhaElec 1 92%
013580.KS KyeryongConst 1 95%
092220.KS KEC 4 81%
007210.KS Byuksan 4 93%
005090.KS SamkwangGlass 21 63%
005430.KS KorApoSvc 4 73%
000700.KS HanjinShippingHoldings 4 96%
047400.KS SSYMaterials 8 100%
009270.KS Shinwon 6 100%
017900.KS AUK 3 96%
018470.KS CHOILALUMINUM 11 97%
009140.KS KyunginElec 26 100%
021960.KS WOORIFINANCIAL 14 100%
002700.KS ShinilInd 5 100%
119650.KS KC COTTRELL 5 100%
000910.KS Union 3 100%
002900.KS TongyangMoolsan 1 80%
005720.KS NEXEN 1 40%
025860.KS NamhaeChem 1 93%
007810.KS KorCirc 1 96%
014680.KS Hanchem 1 100%
095720.KS WOONGJIN THINKBIG 2 59%
002300.KS HankukPaprMfg 2 68%
000860.KS KunsulChem 3 31%
004140.KS DongbangTrnspt&Log 3 80%
023810.KS INFAC 4 0%
007160.KS SajoInd 4 65%
004560.KS HYUNDAI BNG STEEL 4 92%
014580.KS BaekkwangMinPdt 4 93%
000490.KS Daedong 5 86%
032560.KS HwangKum S&T 5 92%
023350.KS KECC 5 99%
005690.KS Pharmicell 6 92%
025890.KS HankookSteel 6 99%
009180.KS HansolCSN 9 68%
068290.KS SAMSUNG PUBLISHING 13 78%
092440.KS KISHIN 14 66%
024900.KS DuckYangInd 5 100%
011330.KS UNI CHEM 5 100%
002070.KS NAMYEUNG 2 51%
005450.KS ShinhanEng&Const 1 99%
011160.KS Doosanenc 1 61%
101060.KS SBS Media Holdings 2 44%
003530.KS HanwhaSecu 3 54%
052690.KS KEPCO E&C 4 48%
006370.KS DaeguDptStr 6 96%
003280.KS HeungaShipping 7 44%
013570.KS DongyangMecha 11 81%
010690.KS Hwashin 6 100%
027740.KS MANIKER 5 91%
000670.KS Youngpoong 3 56%
005940.KS WIS 4 60%
010140.KS Samsung Heavy Industries 4 94%
057050.KS HYUNDAIHOMESHOP 5 23%
114090.KS GKL 5 54%
004770.KS SunnyElec 19 100%
033660.KS AJU CAPITAL 18 100%
030610.KS KYOBOSECURITIES 12 92%
004800.KS Hyosung 1 57%
000080.KS HITEJINRO 11 100%
001130.KS DaehanFlrMill 9 99%
083370.KS Dongbuka12 12 27%
017550.KS SoosanHvyInd 1 45%
014530.KS KukdongOil&Chem 2 94%
004100.KS TaeyangMtl 7 95%
016380.KS DONGBU STL 5 81%
001550.KS Chobi 4 100%
015230.KS DaechangForging 1 33%
034120.KS SBS 4 73%
015540.KS Wealth Bridge 8 49%
001020.KS PaperCorea 8 92%
003960.KS SJDR 9 45%
011300.KS Seongan 9 73%
004370.KS Nongshim 10 47%
069620.KS DAEWOONG PHARM 4 32%
085310.KS NK 4 96%
000880.KS Hanwha 5 34%
097950.KS CJ CheilJedang 5 34%
092200.KS DIC 6 73%
012280.KS YeonghwaMtl 8 64%
006570.KS DaelimTrdg 10 41%
007310.KS Ottogi 10 56%
007200.KS JINHEUNGMSB 50 0%
001680.KS Daesang 4 99%
032350.KS LOTTE TOUR 8 63%
090990.KS KoreaPacific03 11 0%
010130.KS KorZinc 4 60%
082250.KS AsiaPacificNo6 302 0%
082260.KS AsiaPacificNo7 308 0%
082240.KS AsiaPacificNo5 310 0%
004010.KS LOTTEMIDOPA 1 90%
128820.KS DAESUNGIND 6 96%
064960.KS S&T DAEWOO 18 68%
001080.KS ManhoRope&Wire 3 50%
010960.KS SDC 3 97%
009410.KS TAEYOUNG E&C 4 100%
005810.KS POONGSAN HOLDINGS 15 62%
072710.KS NongshimHoldings 7 66%
001880.KS SamhoInt 5 100%
000320.KS NorooHoldings 1 71%
000430.KS DaewonKangup 3 97%
006360.KS GS E&C 5 50%
002240.KS KISWire 5 73%
003010.KS HaeinCorp 12 95%
080030.KS Dongbuka2 13 23%
005750.KS DAELIM B&Co 2 77%
014440.KS YoungboChem 23 58%
004960.KS HanshinConst 12 93%
018880.KS HallaClimCntrl 5 68%
008260.KS NI STEEL 26 100%
009160.KS SIMPAC 2 97%
006980.KS WoosungFeed 2 98%
005930.KS Samsung Electronics 1 67%
006340.KS DaewonCbl 1 100%
000660.KS HynixSemi 3 69%
018670.KS SKGas 3 86%
103140.KS POONGSAN 5 37%
001200.KS EUGENEIS 3 58%
006800.KS DaewooSecu 4 70%
017940.KS E1 4 90%
069960.KS HYUNDAIDEPTST 5 24%
004690.KS Samchully 5 65%
007690.KS KukdoChem 5 77%
011810.KS STX 8 82%
088980.KS MKIF 26 100%
005190.KS DongsungChem 15 100%
010580.KS JICO 1 84%
000300.KS SALUM 2 65%
001290.KS GOLDENBRIDGEINV&SEC 2 74%
051900.KS LGH&H 2 78%
011170.KS HonamPetrochem 5 30%
035000.KS G±R 1 70%
010420.KS HANSOLPNS 7 77%
008420.KS MoonbaeStl 1 79%
CBK.DE Commerzbank AG 2 81%
120110.KS KOLON IND 5 2%
024070.KS WISCOM 5 15%
047050.KS DWIC 5 32%
051910.KS LGCHEM 7 44%
001300.KS CheilInd 13 71%
004450.KS SamhwaCrown&Closure 5 46%
034220.KS LG Display 8 6%
004840.KS DongilRubBelt 8 66%
011690.KS YUYANG D&U 20 74%
005560.KS JS Cable 1 98%
093230.KS SHELL-LINE 5 90%
004430.KS SongwonInd 2 91%
136490.KS SUNJIN 1 52%
012200.KS KeyangElecMach 5 92%
005250.KS GCH Corp 5 4%
008040.KS DONGAONE 5 88%
001430.KS SBC 15 83%
021050.KS Seowon 6 100%
012800.KS DAECHANG 6 100%
007860.KS Hanilewha 6 53%
009470.KS SamwhaElec 7 95%
006040.KS DongwonInd 15 67%
089470.KS HEP 5 86%
014130.KS HanExpress 7 100%
017040.KS KwangmyungElecEng 6 96%
008490.KS SuheungCap 5 100%
009190.KS DaiyangMtl 13 100%
105840.KS WOOJIN 6 89%
000140.KS HITEHOLDINGS 6 100%
003680.KS HansungEnt 4 95%
004200.KS KorDev 1 91%
025750.KS HomeDeco 1 72%
018500.KS DONGWON METAL 1 73%
008250.KS EagonInd 1 89%
007980.KS PAN-PACIFIC 1 99%
020000.KS Handsome 1 100%
003230.KS SamyangFood 1 100%
001260.KS NamkwangEng&Const 2 100%
123700.KS SJM 3 42%
015020.KS e-STARCO 4 45%
005880.KS KorLine 4 68%
005680.KS SamyoungElec 4 82%
086790.KS HANAFINANCIALGR 6 29%
005490.KS POSCO 6 35%
004380.KS SAMICKTHK 6 48%
005010.KS HUSTEEL 6 58%
029460.KS KCTech 6 78%
103590.KS ILJIN ELECTRIC 10 63%
012320.KS KyungDongCtyGas 11 68%
055550.KS ShinhanGroup 20 79%
016710.KS DAESUNG HOLDINGS 17 64%
000590.KS CSHOLDINGS 9 100%
066570.KS LGELECTRONICS 4 47%
006660.KS Samsung Climate Control Co Ltd 4 67%
025820.KS LeekuInd 3 96%
102280.KS SBW 2 88%
032830.KS SAMSUNG LIFE 1 0%
021820.KS SewonPrecsnInd 1 43%
005390.KS ShinsungTongsang 1 72%
001340.KS PaikkwangInd 1 100%
001510.KS SKSecu 2 89%
053690.KS HanmiGlobal 2 99%
003030.KS SeAhStl 3 50%
033250.KS CHASYS 3 70%
019170.KS ShinpoongPharm 5 61%
021240.KS WJCOWAY 6 9%
006260.KS LS 6 11%
010100.KS KorFlange 8 98%
003480.KS HHICHoldings 9 86%
011700.KS HanshinMach 12 81%
071050.KS KIH 26 75%
001750.KS HanyangSecu 21 79%
000990.KS Dongbu HiTek 16 96%
001630.KS CHongkundang 13 100%
001530.KS Dongil 12 100%
004410.KS SeoulFoodInd 5 75%
002920.KS YoosungEnt 5 100%
000850.KS HMT 4 84%
067830.KS SAVEZONE 1 56%
000680.KS LSNetworks 1 71%
002550.KS LIG Insurance 1 77%
100220.KS VISANG 1 99%
004360.KS SEBANG 1 100%
012630.KS Hyundai Dvp Co 4 84%
009440.KS KC Green Holdings 4 97%
020760.KS ILJINDISPLAY 5 66%
004920.KS SAMYUNG HOLDINGS 14 41%
003540.KS DaishinSecu 24 66%
025540.KS KorElecTerm 16 100%
003160.KS DI 2 93%
044450.KS KSS LINE 1 48%
029530.KS SINDOH 1 55%
007540.KS SEMPIO FOODS 2 77%
002620.KS JeilPharm 2 99%
001250.KS GS Global 3 84%
004990.KS LotteConf 5 36%
000500.KS GAONCABLE 5 47%
078000.KS TELCOWARE 12 100%
006060.KS HSInd 6 59%
000480.KS ChosunRefrctr 1 97%
007570.KS IlyangPharm 6 7%
002600.KS CHOHEUNG 1 5%
003300.KS HanilCement 5 6%
001800.KS ORION 5 29%
023960.KS SC ENGINEERING 7 3%
011790.KS SKC 12 38%
006200.KS KECHOLDINGS 5 58%
000640.KS DongaPharm 12 33%
001060.KS JWPHARMA 19 32%
047040.KS DWEC 10 28%
003920.KS NamyangDairy 6 1%
006280.KS GC Corp 2 13%
009310.KS Charm Engineering 8 46%
005980.KS SungjeeConst 6 81%
080970.KS Dongbuka4 2 60%
003090.KS Daewoong 4 82%
108890.KS Turtleship04 9 28%
103130.KS WoongjinEnergy 2 47%
009420.KS HANALL BIOPHARMA 4 78%
009280.KS DAHAAM e-TEC 2 36%
005300.KS LotteChilsung 1 0%
000400.KS LotteInsurance 1 2%
014350.KS ShinilEng 3 0%
014280.KS KumkangInd 5 0%
005830.KS DongbuIns 5 36%
007660.KS ISUPETASYS 17 39%
015360.KS YESCO 4 64%
005440.KS HYUNDAIGREENFOOD 19 45%
053000.KS WooriFinance 20 33%
101990.KS PAVCO 31 0%
093400.KS Korea Pacific 05 10 0%
117930.KS HJS 33 0%
093410.KS Korea Pacific 06 45 0%
009540.KS HHI 8 3%
025850.KS KPXFINECHEMICAL 13 2%
099210.KS Korea Pacific 07 10 0%
114140.KS Turtleship6 6 81%
004720.KS WOORIDUL PHARM 4 92%
006740.KS YoungpoongPaprMfg 5 55%
020560.KS Asiana Airlines 1 90%
011390.KS BusanInd 2 99%
010060.KS OCI 4 21%
003850.KS BoryungPharm 1 83%
005180.KS Binggrae 6 100%
004740.KS BorneoIntFurn 8 0%
011800.KS BaemyungMtl 26 0%
009970.KS YoungoneHoldings 6 100%
001570.KS Kumyang 12 30%
005900.KS DONGYAVG ENG CONST 54 0%
115390.KS L&L 7 11%
001310.KS PoonglimInd 12 0%
023530.KS LOTTE SHOPPING 6 18%
025610.KS KOREAMSB 10 0%
002320.KS HanjinTrnspt 14 40%
030200.KS KT 10 0%
004710.KS HansolTechnics 7 28%
004150.KS HansolPapr 5 51%
028050.KS Samsung Engineering 9 1%
000830.KS Samsung C&T Corporation 14 23%
000760.KS RifaInd 18 0%
006110.KS SamaAlum 4 100%
003940.KS SamyangGenex 26 100%
069460.KS DAEHOAL 1 56%
104110.KS SHINSUNG ENG 17 69%
002870.KS ShinpoongPaprMfg 1 70%
034590.KS INCHEON CITY GAS 6 92%
003610.KS Pangrim 3 26%
026890.KS DPC 4 91%
000800.KS KeangnamEnt 6 0%
002840.KS MiwonComcl 1 0%
121550.KS KOCREF15CRREIT 60 0%
007800.KS SMSB 5 3%
002530.KS ByucksanEng&Const 43 0%
017670.KS SKTelecom 2 29%
032640.KS LG Uplus 3 0%
010520.KS HHYSCO 12 34%
111770.KS Youngone Corp 6 99%
015110.KS JoongangConst 2 50%
006440.KS Hanil E&C 61 0%
001450.KS Hyundai M&F INS 6 16%
000470.KS GREEN INSURANCE 2 10%
016570.KS PacPharm 8 19%
003650.KS MichangOil 3 77%
002140.KS KorInd 10 77%
002720.KS KukjePharm 16 98%
000150.KS DOOSAN 6 59%
010780.KS IS DONGSEO 17 85%
012600.KS CHUNGHO 5 100%
079660.KS SJ HP 4 22%
033180.KS Feelux 9 37%
033780.KS KT&G 4 31%
003120.KS IlsungPharm 20 49%
006400.KS SAMSUNG SDI COLTD 17 42%
100840.KS S&T 4 40%
096770.KS SK Innovation 6 4%
010950.KS S-Oil 6 0%
107590.KS MSC 7 74%
090370.KS AVISTA 5 83%
104120.KS SHINSUNG FA 1 71%
008700.KS AnamElec 2 94%
010600.KS YBROAD 6 52%
023450.KS DONGNAMCHEMICAL 1 0%
049770.KS DongwonF&B 22 36%
005610.KS SamlipGenFood 19 43%
007340.KS DongahTire 6 67%
000360.KS SamwhanCorp 1 10%
051310.KS SUNG JIN GEOTEC 61 0%
037620.KS MIRAEASSETSEC 23 39%
013520.KS HS R&A 1 100%
077500.KS Uniquest 2 69%
016590.KS ShindaeyangPapr 10 63%
068870.KS LGLS 9 60%
020150.KS ILJIN MATERIALS 1 29%
000040.KS S&TMOTORS 1 82%
011070.KS LG Innotek 2 49%
003350.KS HKCManufacture 9 91%
090350.KS NOROOPAINT 3 88%
010120.KS LSINDUSTRIALSYSTEMS 5 25%
093370.KS FOOSUNG 5 73%
030720.KS DongwonFish 6 48%
123690.KS HANKOOKCOSMETICS 8 96%
000950.KS Chonbang 14 61%
034310.KS NICE 6 98%
003830.KS DaehanSynthFibr 4 50%
002200.KS KorExptPkgInd 1 50%
002310.KS AsiaPaprMfg 1 57%
007700.KS F&F 1 81%
009200.KS MOORIM PAPER 2 79%
016450.KS HansaeYes24Holdings 3 74%
003580.KS Dongwon 9 44%
000520.KS SamilPharm 18 94%
042700.KS HANMISemi 2 83%
025000.KS KPXCHEMICAL 4 78%
003240.KS TaekwangInd 14 82%
000230.KS IldongPharm 1 62%
031820.KS Comtec 7 97%
118000.KS WOORIDUL SCIENCES 3 97%
037270.KS PhoenixComm 6 27%
012510.KS DuzonBizon 5 86%
015890.KS TaekyungInd 3 14%
005070.KS CosmoAM&T 5 68%
002270.KS LotteSamkang 10 10%
005500.KS SamjinPharm 5 0%
002630.KS OBI 2 60%
002210.KS DongsungPharm 29 61%
009580.KS Moorim P&P 5 17%
007630.KS GSI 5 8%
006390.KS HyundaiCement 1 98%
002760.KS Bolak 4 90%
008970.KS DongyangStlPipe 6 94%
001820.KS SamwhaCapacitor 4 79%
009150.KS SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 4 65%
034300.KS ShinsegaeE&C 6 96%
000540.KS HeungkukF&MIns 2 97%
019490.KS Hitron 6 100%
002960.KS HankookShellOil 1 42%
003200.KS IlshinSpng 4 43%
006490.KS LOENK 6 42%
025620.KS Shinwoo 10 10%
072130.KS UANGEL 7 100%
001390.KS KGC 5 0%
073240.KS KUMHOTIRE 33 6%
109070.KS KGP 14 42%
011780.KS KumhoPetrochem 14 68%
011760.KS HyundaiCorp 7 85%
002030.KS Asia Cement 8 87%
031440.KS SF 2 45%
000220.KS YuyuPharma 1 42%
002820.KS Sunchang 3 92%
036460.KS Kogas 6 11%
008770.KS HtlShilla 5 78%
069260.KS Huchems 4 19%
000020.KS DongwhaPharm 2 47%
004540.KS KleanNara 5 33%
036580.KS FARMSCO 8 2%
001140.KS KukboTrnspt 5 0%
012400.KS Hermesholdings 6 0%
025560.KS Mirae 12 0%
016560.KS SEOULSB 13 0%
017390.KS SeoulCtyGas 5 39%
014300.KS SJHOLDINGS 26 0%
003190.KS RNL BIO 37 0%
138440.KS eCoreaReit 2 73%
011500.KS HANNONG 2 96%
017180.KS Myungmoon Pharm 3 53%
016880.KS WOONGJIN HOLDINGS 5 75%
035510.KS SHINSEGAE I&C 8 99%
011200.KS HyundaiMercMar 2 94%
003690.KS Korean Re 3 56%
004170.KS Shinsegae 13 73%
023590.KS DaouTech 12 100%
077970.KS STXEngine 3 51%
005870.KS HuneedTechnologies 1 51%
011150.KS CJSEAFOOD 1 92%
015590.KS DaekyungMach&Eng 5 100%
083420.KS KPX GREEN CHEMICAL 4 46%
011000.KS VGXI 1 88%
007120.KS UNIMO C&C 4 0%
034020.KS DHICO 5 0%
001210.KS KumhoElec 5 5%
010660.KS HWACHEON 10 0%
005320.KS Kukdong 11 67%
090430.KS AMOREPACIFIC 7 58%
067250.KS STX O&S 33 5%
030790.KS TYSYSTEMS 1 35%
004940.KS KorExBk 18 17%
092230.KS KPXHOLDINGS 7 1%
004080.KS Shinhung 21 54%
012410.KS GLOSTECH 46 0%
003070.KS KolonEng&Const 2 98%
006840.KS AKPetrochem 3 34%
044380.KS JOOYONTECH 6 100%
071950.KS KOAS 6 100%
007480.KS DaihanEunpakgy 17 1%
005820.KS Wonlim 9 38%
004090.KS KorPetro 6 72%
004000.KS Samsung Fine Chemicals 14 70%
001780.KS DONGYANG GC 6 58%
071090.KS HISTEEL 6 58%
104700.KS KISCO 8 94%
010820.KS FIRSTEC 6 97%
039490.KS KIWOOM 1 62%
120030.KS CHOSUN WELDING 2 94%
027390.KS HanwhaTimeworld 7 20%
042670.KS DSINFRA 9 48%
094280.KS HYOSUNG ITX 2 71%
003470.KS TONGYANG SECURITIES 4 60%
044820.KS COSMAX 4 70%
004890.KS DIC 19 56%
102260.KS Dongsung Holdings 5 97%
000180.KS SCEHoldings 2 64%
074610.KS EN3 2 85%
134790.KS Teems 1 51%
034730.KS SK C&C 6 1%
001440.KS TaihanElecWire 6 7%
001470.KS SambuConst 6 16%
004830.KS Duksung 9 50%
000970.KS KorCastIronPipe 3 20%
002220.KS HanilIron&Stl 7 41%
091090.KS SEWON CELLONTECH 4 78%
003640.KS UNIONSTEEL 5 25%
004870.KS AIINS 7 69%
088790.KS JINDO 5 1%
004310.KS Hyundai pharm 8 51%
008080.KS SamyangOptics 67 0%
000420.KS RocketElec 76 0%
003080.KS SungboChem 10 8%
002360.KS SH ENERCHEM 5 100%
002790.KS AmoreG 2 49%
007280.KS KOSCO 3 18%
009450.KS KYUNGDONGNAVIEN 5 76%
058650.KS SAH 9 10%
138930.KS BS Financial Group 19 45%
024720.KS KOREAKOLMAR 1 85%
030210.KS KTBSEC 8 42%
007460.KS KIC 10 40%
004250.KS NPC 3 20%
028670.KS STX Pan Ocean 7 18%
000050.KS Kyungbang 10 46%
071320.KS KDHC 5 4%
079160.KS CJ CGV 6 19%
012610.KS KyunginSynth 7 63%
007190.KS Artone Paper 8 23%
063160.KS CKDBio 5 97%
001120.KS LGInt 3 65%
003220.KS Daewonpharm 4 48%
006650.KS KPIC 5 44%
008870.KS Kumbi 5 92%
016580.KS WhaninPharm 3 53%
005420.KS COSMOCHEM 4 99%
006380.KS CAPRO 5 32%
006220.KS BkCheju 1 33%
117580.KS DAESUNGENERGY 10 38%
019680.KS DAEKYO 4 0%
002420.KS Century 5 93%
001360.KS Samsung Pharmaceutical Ind 3 29%
128940.KS HanmiPharm 5 4%
093240.KS ELITE BASIC 6 79%
014820.KS DWS 14 53%
092630.KS Badaro3 1 40%
000370.KS Hanwha General Ins 15 0%
093050.KS LG FASHION 4 53%
003060.KS Schnell Biopharmaceuticals 6 0%
008930.KS Hanmi Holdings 21 7%
002390.KS HandokPharm 2 35%
006120.KS SKChem 5 33%
003520.KS YungjinPharm 7 79%
000070.KS SAMYANGHOLDINGS 7 4%
024110.KS IBK 3 36%
105560.KS KBFinancialGroup 3 39%
033920.KS Muhak 5 0%
017810.KS PMO Holdings 6 0%
079430.KS LIVART 9 50%
001270.KS BookookSecu 5 0%
033240.KS JahwaElec 6 79%
033270.KS KUP 4 64%
017370.KS WooshinSystems 3 17%
036530.KS S&T Holdings 2 89%
001040.KS CJ 5 11%
004700.KS ChokwangLeat 2 80%
000650.KS ChunilExp 7 4%
003460.KS YuhwaSecu 1 0%
001790.KS TS 2 26%
102460.KS REYON 6 33%
101790.KS KR2 Delp REIT 28 1%
119250.KS GOLDENNARAEREITS 9 0%
084870.KS THE BASIC HOUSE 5 9%
000240.KS HankookTire 9 41%
008540.KS KBPRODUCE 276 0%
097230.KS HANJIN HVY IND 5 37%
005950.KS IsuChem 6 35%
004910.KS ChokwangPaint 1 60%
006090.KS OYANG 5 29%
011930.KS SHINSUNG SE 2 95%
024090.KS DCM 5 22%
088350.KS Korealife 5 0%
060980.KS MANDO 8 19%
011720.KS Hyundai P&C 72 0%
001230.KS DongkukStlMill 6 67%
064420.KS KPChemicalCorp 5 59%
002020.KS KOLON CORP 6 13%
058430.KS POSCO C&C 5 84%
025530.KS SJMH 5 49%
004060.KS SGCORPORATION 3 95%
009770.KS SAMJUNGPULP 6 8%
004550.KS DaewooMtrSales 17 0%
005030.KS PusanCstIron 24 100%
001770.KS ShinhwaSilup 1 97%
082640.KS TONG YANG LIFE INS 6 0%
015260.KS A&P 5 85%
012170.KS Keystone Global 16 0%
001460.KS BYC 3 49%
078520.KS ABLE C&C 0 %
053210.KS KT Skylife 0 %
047810.KS KOREA AEROSPACE 0 %
031430.KS SHINSEGAE INTERNATIONAL 0 %
129260.KS INTERGIS 0 %
110570.KS NEXOLON 0 %
039130.KS HANATOUR SERVICE 0 %
140890.KS TRUS Y 7 REIT 0 %
140910.KS KWANG HEE REIT 0 %
069640.KS MKTREND 0 %
007070.KS GS Retail 0 %
012160.KS YOUNG HEUNG I&S 0 %
022520.KS KOLONINET 0 %
138490.KS KOLON PLASTICS 0 %
139130.KS DGB Financial Group 0 %
139480.KS emart 0 %
145990.KS SYC 0 %
023000.KS SAMWONSTEEL 0 %
0 %
019440.KS SeAH SPECIAL STEEL 0 %
071840.KS Himart 0 %