Skip to main content
Daily Trend Bullish
083380.KS Dongbuka13 8 4%
080980.KS Dongbuka5 311 0%
081930.KS ASIAPACIFICNO8 9 6%
001720.KS ShinyoungSecu 4 63%
122290.KS TY Value SPAC 4 99%
122750.KS WOORISPAC1 1 91%
083390.KS Dongbuka14 30 65%
083610.KS AsiaPacificNo14 23 90%
083350.KS Dongbuka10 6 84%
083580.KS AsiaPacificNo11 1 99%
083600.KS AsiaPacificNo13 1 100%
083570.KS AsiaPacificNo10 32 100%
081940.KS AsiaPacificNo9 9 26%
121910.KS DWS SPAC 2 95%
030000.KS CheilWorldwide 1 91%
080180.KS Asia Pacific1 5 100%
004490.KS Global&YuasaBtry 13 88%
081200.KS Asia Pacific3 1 82%
139200.KS Hi Gold Ocean 2 16 33%
003720.KS SamyoungChem 2 78%
105630.KS Hansae 1 31%
134000.KS Turtleship No 7 2 16%
008020.KS KyungnamEngy 2 94%
017960.KS HankukCarbon 2 50%
008350.KS NamsunAlum 8 98%
003450.KS HyundaiSecu 9 63%
081190.KS AsiaPacific2 3 99%
003600.KS SK 14 38%
008720.KS Samyang Entech 8 54%
035250.KS Kangwonland 4 60%
016360.KS Samsung Securities 6 95%
122900.KS iMarketKorea 7 82%
080960.KS Dongbuka3 24 100%
012450.KS Samsung Techwin 7 97%
020120.KS Incube 2 98%
005360.KS Monami 14 100%
008110.KS DAIDONG 2 99%
010640.KS ChinYangPoly 8 100%
012750.KS S1 3 65%
086280.KS HYUNDAIGLOVIS 3 68%
051600.KS KEPCO KPS 3 42%
001070.KS TaihanTextl 1 80%
002780.KS ChinhungInt 7 78%
114130.KS Turtleship5 11 100%
002170.KS SamyangTongsang 27 58%
008560.KS MERITZ SECU 8 63%
002410.KS PumyangConst 3 98%
000210.KS DaelimInd 5 64%
008500.KS IljeongInd 17 44%
084680.KS E-WORLD 1 90%
005380.KS HyundaiMtr 6 66%
008000.KS WOONGJINCHEMICAL 25 53%
083590.KS AsiaPacificNo12 1 99%
083360.KS Dongbuka11 52 55%
001380.KS SG CHOONGNAM SPINNING 2 79%
001500.KS HMCIB 1 69%
100250.KS Chinyang Holdings 6 89%
026940.KS Bookook Steel 1 59%
001420.KS TaewonMulsan 7 99%
006350.KS JeonbukBk 3 86%
029780.KS SAMSUNG CARD 5 91%
005850.KS SLCORP 1 61%
003560.KS IHQ 6 59%
009810.KS KP 6 73%
005110.KS Hanchang 4 85%
001940.KS KISCO Holdings 12 61%
016610.KS DongbuSecu 17 42%
002710.KS TCC STEEL 6 71%
013000.KS Sewooglobal 6 80%
023150.KS MHETHANOL 5 60%
035150.KS Baiksan 21 66%
009240.KS Hanssem 2 5%
010460.KS KorDevFin 24 0%
011090.KS Enex 21 47%
134380.KS MCC 21 38%
019180.KS THN 2 100%
011210.KS HYUNDAI WIA 1 99%
005620.KS DAESUNGGROUP 2 89%
011420.KS IB Sports 3 100%
012330.KS Mobis 2 83%
001620.KS DongkookInd 4 78%
005960.KS Dongbu Corporation 6 85%
002070.KS NAMYEUNG 9 87%
005940.KS WIS 6 64%
000080.KS HITEJINRO 15 100%
009380.KS ASIA PAPERTEC 2 84%
090540.KS KOCREF VIII 8 93%
012280.KS YeonghwaMtl 2 41%
000670.KS Youngpoong 7 1%
083370.KS Dongbuka12 2 9%
016090.KS Daehyun 1 99%
078930.KS GS 8 85%
101060.KS SBS Media Holdings 1 17%
011230.KS SamwhaElec 6 95%
014680.KS Hanchem 6 100%
035420.KS NHN 5 30%
005090.KS SamkwangGlass 9 46%
030610.KS KYOBOSECURITIES 6 80%
000390.KS SamhwaPaint 5 71%
002250.KS KeunwhaPharm 4 69%
092440.KS KISHIN 5 41%
023810.KS INFAC 6 18%
000860.KS KunsulChem 6 60%
005720.KS NEXEN 2 3%
004770.KS SunnyElec 1 75%
013570.KS DongyangMecha 1 65%
084010.KS Daehan Steel 1 70%
002300.KS HankukPaprMfg 1 87%
001560.KS CHEILGRINDING 5 0%
093230.KS SHELL-LINE 5 37%
108670.KS LG HAUSYS 10 42%
027970.KS seha 12 47%
003530.KS HanwhaSecu 15 22%
009180.KS HansolCSN 15 51%
010130.KS KorZinc 6 64%
013580.KS KyeryongConst 6 78%
138040.KS Meritz Financial 1 70%
008730.KS YoulchonChem 1 67%
014580.KS BaekkwangMinPdt 2 92%
009830.KS HanwhaChem 11 62%
069730.KS DSRWIRE 12 77%
004140.KS DongbangTrnspt&Log 13 43%
033660.KS AJU CAPITAL 19 66%
002810.KS SamyungTrdg 16 99%
002100.KS Kyungnong 1 77%
091000.KS KoreaPacific04 11 0%
090980.KS KoreaPacific02 11 0%
090970.KS KoreaPacific01 11 48%
002990.KS KumhoIndustrial 13 63%
004970.KS Silla 20 19%
037710.KS Gwangju Shinsegae 21 8%
014830.KS UNID 2 33%
009290.KS KwangdongPharm 1 77%
011330.KS UNI CHEM 3 73%
002000.KS HankukGlas 8 45%
016420.KS NHIS 24 45%
005430.KS KorApoSvc 5 25%
024900.KS DuckYangInd 3 76%
119650.KS KC COTTRELL 2 67%
002700.KS ShinilInd 11 75%
002350.KS NEXENTIRE 1 35%
025890.KS HankookSteel 3 73%
010690.KS Hwashin 2 58%
002450.KS SamickMusInstr 1 1%
004370.KS Nongshim 2 25%
092220.KS KEC 1 40%
008770.KS HtlShilla 1 23%
017550.KS SoosanHvyInd 26 29%
064960.KS S&T DAEWOO 1 99%
002240.KS KISWire 3 57%
005930.KS Samsung Electronics 8 100%
083620.KS AsiaPacificNo15 4 66%
006800.KS DaewooSecu 6 74%
010580.KS JICO 3 99%
008900.KS TEC&CO 14 98%
051910.KS LGCHEM 6 75%
047050.KS DWIC 1 50%
024070.KS WISCOM 13 46%
000660.KS HynixSemi 10 80%
051900.KS LGH&H 6 80%
018880.KS HallaClimCntrl 6 96%
081210.KS Asia Pacific 4 9 54%
007690.KS KukdoChem 5 56%
004690.KS Samchully 3 34%
018670.KS SKGas 9 44%
004960.KS HanshinConst 1 75%
072710.KS NongshimHoldings 12 32%
035000.KS G±R 16 61%
001290.KS GOLDENBRIDGEINV&SEC 23 41%
009410.KS TAEYOUNG E&C 26 77%
005810.KS POONGSAN HOLDINGS 3 59%
000430.KS DaewonKangup 2 30%
008260.KS NI STEEL 15 66%
128820.KS DAESUNGIND 20 34%
019300.KS DongilPaprMfg 5 52%
014440.KS YoungboChem 3 27%
001080.KS ManhoRope&Wire 16 52%
026870.KS DaehanCtyGas 18 80%
000300.KS SALUM 26 5%
004450.KS SamhwaCrown&Closure 1 72%
089470.KS HEP 4 93%
005880.KS KorLine 6 99%
004130.KS DAEDUCKGDS 21 76%
071050.KS KIH 7 82%
020760.KS ILJINDISPLAY 1 81%
067830.KS SAVEZONE 2 54%
025000.KS KPXCHEMICAL 8 92%
021960.KS WOORIFINANCIAL 14 100%
018500.KS DONGWON METAL 6 46%
005390.KS ShinsungTongsang 2 96%
029460.KS KCTech 6 82%
055550.KS ShinhanGroup 9 83%
012800.KS DAECHANG 8 97%
014820.KS DWS 12 35%
021240.KS WJCOWAY 1 36%
012510.KS DuzonBizon 3 92%
000850.KS HMT 11 75%
008040.KS DONGAONE 2 3%
000500.KS GAONCABLE 1 15%
044450.KS KSS LINE 7 20%
000140.KS HITEHOLDINGS 7 89%
025540.KS KorElecTerm 11 78%
006660.KS Samsung Climate Control Co Ltd 14 79%
019170.KS ShinpoongPharm 5 35%
003540.KS DaishinSecu 4 51%
123700.KS SJM 2 38%
004060.KS SGCORPORATION 2 62%
003030.KS SeAhStl 1 30%
021820.KS SewonPrecsnInd 1 19%
001750.KS HanyangSecu 3 72%
012200.KS KeyangElecMach 10 43%
009190.KS DaiyangMtl 11 78%
001250.KS GS Global 12 28%
078000.KS TELCOWARE 21 75%
007200.KS JINHEUNGMSB 50 0%
001530.KS Dongil 6 79%
001340.KS PaikkwangInd 5 85%
016710.KS DAESUNG HOLDINGS 2 58%
008490.KS SuheungCap 2 84%
006040.KS DongwonInd 5 32%
004360.KS SEBANG 5 56%
033250.KS CHASYS 11 77%
000680.KS LSNetworks 12 10%
003070.KS KolonEng&Const 12 38%
002920.KS YoosungEnt 26 55%
015020.KS e-STARCO 29 6%
001630.KS CHongkundang 10 74%
014130.KS HanExpress 6 77%
005030.KS PusanCstIron 2 73%
004430.KS SongwonInd 3 41%
090990.KS KoreaPacific03 11 0%
100220.KS VISANG 12 79%
066570.KS LGELECTRONICS 24 15%
105840.KS WOOJIN 9 86%
006060.KS HSInd 6 48%
012600.KS CHUNGHO 10 76%
086790.KS HANAFINANCIALGR 1 8%
000990.KS Dongbu HiTek 2 34%
003480.KS HHICHoldings 6 45%
009440.KS KC Green Holdings 2 42%
021050.KS Seowon 1 95%
082250.KS AsiaPacificNo6 302 0%
082260.KS AsiaPacificNo7 308 0%
082240.KS AsiaPacificNo5 310 0%
011070.KS LG Innotek 3 42%
004000.KS Samsung Fine Chemicals 3 88%
004010.KS LOTTEMIDOPA 1 90%
100840.KS S&T 6 82%
034310.KS NICE 8 81%
080030.KS Dongbuka2 13 23%
034590.KS INCHEON CITY GAS 1 69%
002870.KS ShinpoongPaprMfg 1 79%
004150.KS HansolPapr 10 72%
004380.KS SAMICKTHK 6 100%
060980.KS MANDO 1 100%
001140.KS KukboTrnspt 3 97%
036530.KS S&T Holdings 4 97%
088980.KS MKIF 26 100%
012610.KS KyunginSynth 2 98%
102280.KS SBW 16 0%
013520.KS HS R&A 3 73%
077500.KS Uniquest 2 70%
002140.KS KorInd 1 98%
057050.KS HYUNDAIHOMESHOP 5 49%
031820.KS Comtec 5 82%
007700.KS F&F 12 16%
001790.KS TS 12 36%
001300.KS CheilInd 13 71%
102260.KS Dongsung Holdings 3 80%
003200.KS IlshinSpng 2 32%
010780.KS IS DONGSEO 2 65%
011160.KS Doosanenc 1 81%
058650.KS SAH 8 14%
011930.KS SHINSUNG SE 19 47%
000240.KS HankookTire 4 7%
001510.KS SKSecu 1 42%
004890.KS DIC 1 56%
104700.KS KISCO 5 60%
006110.KS SamaAlum 4 76%
077970.KS STXEngine 2 8%
102460.KS REYON 1 0%
010050.KS KIB 8 60%
004700.KS ChokwangLeat 21 70%
016590.KS ShindaeyangPapr 26 37%
015260.KS A&P 1 25%
006400.KS SAMSUNG SDI COLTD 8 87%
005560.KS JS Cable 1 98%
020560.KS Asiana Airlines 1 100%
117580.KS DAESUNGENERGY 8 27%
049770.KS DongwonF&B 11 93%
001230.KS DongkukStlMill 1 90%
093050.KS LG FASHION 1 100%
028670.KS STX Pan Ocean 5 98%
004830.KS Duksung 7 98%
036570.KS NCsoft 13 93%
002550.KS LIG Insurance 1 77%
093370.KS FOOSUNG 2 95%
003850.KS BoryungPharm 9 97%
033270.KS KUP 8 71%
001680.KS Daesang 1 75%
096760.KS JW HOLDINGS 1 96%
001770.KS ShinhwaSilup 3 94%
074610.KS EN3 1 97%
015890.KS TaekyungInd 7 39%
003300.KS HanilCement 25 8%
002960.KS HankookShellOil 3 64%
003230.KS SamyangFood 7 81%
003650.KS MichangOil 2 72%
002210.KS DongsungPharm 7 82%
007110.KS IlshinStone 4 97%
000270.KS KiaMtr 3 85%
109070.KS KGP 20 81%
004920.KS SAMYUNG HOLDINGS 1 81%
003120.KS IlsungPharm 4 95%
014990.KS In the F 4 96%
011790.KS SKC 11 100%
071320.KS KDHC 6 100%
004800.KS Hyosung 4 100%
001060.KS JWPHARMA 1 100%
028100.KS Dong Ah E&C 3 91%
005980.KS SungjeeConst 6 81%
000760.KS RifaInd 2 88%
004270.KS Namsung 1 97%
009150.KS SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 6 93%
138930.KS BS Financial Group 4 89%
006890.KS TAEKYUNGCHEMICAL 1 87%
001880.KS SamhoInt 12 80%
002310.KS AsiaPaprMfg 12 80%
006740.KS YoungpoongPaprMfg 9 80%
010140.KS Samsung Heavy Industries 9 80%
000230.KS IldongPharm 9 82%
063160.KS CKDBio 9 90%
016880.KS WOONGJIN HOLDINGS 8 49%
009460.KS HanchangPaper 8 75%
000100.KS Yuhan 8 81%
068290.KS SAMSUNG PUBLISHING 7 76%
009680.KS MT 7 80%
042660.KS DSME 6 81%
002630.KS OBI 5 96%
000070.KS SAMYANGHOLDINGS 4 81%
120030.KS CHOSUN WELDING 4 83%
027740.KS MANIKER 3 58%
014530.KS KukdongOil&Chem 3 80%
000810.KS Samsung Fire & Marine Insurance 3 95%
069460.KS DAEHOAL 2 60%
008700.KS AnamElec 2 77%
004170.KS Shinsegae 2 80%
004840.KS DongilRubBelt 2 81%
007980.KS PAN-PACIFIC 1 81%
016800.KS Fursys 1 81%
075180.KS SAC 1 85%
001130.KS DaehanFlrMill 1 84%
029530.KS SINDOH 2 85%
003280.KS HeungaShipping 3 62%
030200.KS KT 3 81%
017800.KS HyundaiElev 3 81%
010100.KS KorFlange 4 68%
008420.KS MoonbaeStl 4 75%
001390.KS KGC 4 76%
024720.KS KOREAKOLMAR 4 80%
041650.KS SANGSIN 4 81%
005190.KS DongsungChem 8 84%
030720.KS DongwonFish 12 69%
000520.KS SamilPharm 12 87%
017900.KS AUK 20 79%
001430.KS SBC 3 81%
007860.KS Hanilewha 1 69%
003550.KS LG Corp 8 88%
005490.KS POSCO 5 81%
003680.KS HansungEnt 20 65%
080970.KS Dongbuka4 2 60%
005450.KS ShinhanEng&Const 27 81%
051630.KS ChinYangChem 1 97%
010420.KS HANSOLPNS 6 83%
000970.KS KorCastIronPipe 15 76%
009320.KS DAEWOOELECCOMPONENTS 4 100%
108890.KS Turtleship04 9 28%
084870.KS THE BASIC HOUSE 9 69%
005010.KS HUSTEEL 17 36%
071970.KS STX Metal 19 39%
005320.KS Kukdong 1 68%
001740.KS SKNetworks 4 89%
009270.KS Shinwon 5 94%
CBK.DE Commerzbank AG 4 43%
003570.KS S&TDynamics 3 92%
000640.KS DongaPharm 3 97%
047400.KS SSYMaterials 1 100%
015350.KS PusanCtyGas 12 27%
015760.KS KEPCO 4 34%
009280.KS DAHAAM e-TEC 2 36%
010770.KS PHHC 5 97%
012320.KS KyungDongCtyGas 4 34%
101140.KS ARTIS 4 100%
083420.KS KPX GREEN CHEMICAL 4 43%
126560.KS Hyundai HCN 15 27%
005740.KS CrownConf 16 75%
025560.KS Mirae 20 67%
006200.KS KECHOLDINGS 21 31%
017940.KS E1 4 79%
103140.KS POONGSAN 2 33%
004250.KS NPC 1 0%
034220.KS LG Display 1 10%
000320.KS NorooHoldings 1 71%
014350.KS ShinilEng 3 0%
011200.KS HyundaiMercMar 5 24%
013360.KS IlsungConst 7 86%
010960.KS SDC 20 72%
004020.KS HYUNDAI STEEL 6 24%
004200.KS KorDev 5 1%
011690.KS YUYANG D&U 5 74%
002460.KS HwasungInd 4 5%
085310.KS NK 4 100%
130660.KS KEPID 2 31%
011300.KS Seongan 1 81%
014910.KS SungmoonElec 1 46%
103590.KS ILJIN ELECTRIC 4 8%
003160.KS DI 6 41%
053690.KS HanmiGlobal 10 71%
009070.KS KCTC 11 73%
015540.KS Wealth Bridge 13 71%
007590.KS DongbangAgro 15 53%
003410.KS SsangyongCement 17 75%
081660.KS FILA KOREA 22 64%
097230.KS HANJIN HVY IND 3 71%
001200.KS EUGENEIS 2 17%
009160.KS SIMPAC 14 79%
001780.KS DONGYANG GC 26 17%
034120.KS SBS 7 34%
004100.KS TaeyangMtl 7 86%
052690.KS KEPCO E&C 3 22%
006570.KS DaelimTrdg 1 0%
008060.KS DaeduckElec 5 62%
044380.KS JOOYONTECH 19 59%
000700.KS HanjinShippingHoldings 21 57%
007540.KS SEMPIO FOODS 3 86%
013700.KS SamwhanCamus 8 96%
011280.KS TailimPkgInd 3 58%
058730.KS Dong A S-tech 1 78%
053000.KS WooriFinance 20 33%
007160.KS SajoInd 26 21%
101990.KS PAVCO 31 0%
000060.KS Meritz Insurance 4 48%
003620.KS SsangyongMtr 1 5%
093400.KS Korea Pacific 05 10 0%
117930.KS HJS 33 0%
093410.KS Korea Pacific 06 45 0%
012690.KS Monalisa 6 58%
001520.KS TONGYANG 3 34%
020000.KS Handsome 3 43%
005750.KS DAELIM B&Co 1 35%
025850.KS KPXFINECHEMICAL 13 2%
014160.KS DaeyoungPkg 18 40%
005800.KS ShinyoungWacoal 19 39%
007210.KS Byuksan 19 58%
024890.KS DaewonChem 9 78%
099210.KS Korea Pacific 07 10 0%
023960.KS SC ENGINEERING 17 1%
003490.KS KAL 4 38%
007310.KS Ottogi 25 26%
002880.KS DAYOU A-TECH 23 40%
003780.KS Chinyang Industry 8 100%
114140.KS Turtleship6 6 81%
001260.KS NamkwangEng&Const 1 79%
001800.KS ORION 2 98%
004560.KS HYUNDAI BNG STEEL 4 72%
069620.KS DAEWOONG PHARM 8 56%
032560.KS HwangKum S&T 4 70%
090080.KS PHC 4 83%
015230.KS DaechangForging 5 51%
004410.KS SeoulFoodInd 2 57%
007610.KS SeondoElec 2 72%
011700.KS HanshinMach 5 53%
004980.KS SungshinCement 5 79%
004740.KS BorneoIntFurn 8 0%
023350.KS KECC 13 57%
011800.KS BaemyungMtl 26 0%
011170.KS HonamPetrochem 5 30%
000490.KS Daedong 4 62%
015860.KS ILJINHOLDINGS 4 100%
002150.KS DOHWA ENGINEERING 3 86%
003010.KS HaeinCorp 2 79%
002900.KS TongyangMoolsan 18 75%
006370.KS DaeguDptStr 23 72%
005900.KS DONGYAVG ENG CONST 54 0%
006980.KS WoosungFeed 8 97%
003000.KS BukwangPharm 5 37%
006360.KS GS E&C 23 4%
000120.KS KorExp 9 20%
000910.KS Union 3 52%
001310.KS PoonglimInd 12 0%
011150.KS CJSEAFOOD 19 67%
001020.KS PaperCorea 4 83%
000480.KS ChosunRefrctr 2 57%
005680.KS SamyoungElec 11 42%
049800.KS WOOJIN SELEX 7 80%
136490.KS SUNJIN 3 7%
025610.KS KOREAMSB 10 0%
019490.KS Hitron 4 49%
009140.KS KyunginElec 7 80%
011810.KS STX 39 48%
084690.KS Daesang Holdings 7 48%
017040.KS KwangmyungElecEng 6 61%
069960.KS HYUNDAIDEPTST 3 4%
010040.KS Krc 4 57%
058850.KS KTcs 18 46%
025860.KS NamhaeChem 19 41%
114090.KS GKL 1 9%
025820.KS LeekuInd 1 60%
001550.KS Chobi 4 79%
008600.KS WillBes 23 46%
084670.KS DONGYANGEXPBUS 10 20%
007810.KS KorCirc 6 58%
000880.KS Hanwha 1 26%
000830.KS Samsung C&T Corporation 14 23%
032350.KS LOTTE TOUR 5 47%
010620.KS HyundaiMipoDock 1 20%
006280.KS GC Corp 14 0%
081000.KS ILJIN DIAMOND 4 100%
014280.KS KumkangInd 11 87%
007660.KS ISUPETASYS 18 48%
003940.KS SamyangGenex 26 100%
009420.KS HANALL BIOPHARMA 4 63%
104110.KS SHINSUNG ENG 17 69%
005690.KS Pharmicell 5 92%
120110.KS KOLON IND 3 5%
097950.KS CJ CheilJedang 1 22%
002380.KS KCC 4 2%
000800.KS KeangnamEnt 6 0%
015360.KS YESCO 10 76%
018470.KS CHOILALUMINUM 17 51%
009540.KS HHI 20 8%
006340.KS DaewonCbl 2 76%
005300.KS LotteChilsung 1 2%
121550.KS KOCREF15CRREIT 60 0%
014790.KS HallaEng&Const 4 48%
007800.KS SMSB 5 3%
002530.KS ByucksanEng&Const 43 0%
003090.KS Daewoong 3 56%
010520.KS HHYSCO 12 34%
005830.KS DongbuIns 2 19%
015110.KS JoongangConst 2 50%
003960.KS SJDR 3 4%
003060.KS Schnell Biopharmaceuticals 2 1%
016380.KS DONGBU STL 7 33%
000400.KS LotteInsurance 19 9%
006440.KS Hanil E&C 61 0%
033530.KS SEJONG 2 36%
005440.KS HYUNDAIGREENFOOD 5 91%
000890.KS BohaeBrew 19 37%
000470.KS GREEN INSURANCE 2 10%
016570.KS PacPharm 8 19%
010060.KS OCI 1 66%
001570.KS Kumyang 7 56%
028050.KS Samsung Engineering 5 4%
023800.KS Inzi 4 74%
011390.KS BusanInd 4 85%
023530.KS LOTTE SHOPPING 13 9%
095720.KS WOONGJIN THINKBIG 4 36%
026890.KS DPC 9 76%
004710.KS HansolTechnics 3 73%
005180.KS Binggrae 8 42%
004720.KS WOORIDUL PHARM 6 39%
009970.KS YoungoneHoldings 3 55%
115390.KS L&L 6 19%
082740.KS Doosan Engine 12 16%
003920.KS NamyangDairy 3 3%
002320.KS HanjinTrnspt 14 27%
017670.KS SKTelecom 3 39%
002840.KS MiwonComcl 1 4%
104120.KS SHINSUNG FA 1 71%
003610.KS Pangrim 8 32%
009310.KS Charm Engineering 8 49%
032640.KS LG Uplus 2 3%
111770.KS Youngone Corp 7 50%
000360.KS SamwhanCorp 1 10%
001450.KS Hyundai M&F INS 6 16%
051310.KS SUNG JIN GEOTEC 61 0%
092200.KS DIC 1 21%
037620.KS MIRAEASSETSEC 23 39%
068870.KS LGLS 9 60%
002620.KS JeilPharm 1 50%
004990.KS LotteConf 18 22%
002720.KS KukjePharm 8 49%
079660.KS SJ HP 27 20%
000150.KS DOOSAN 3 8%
033180.KS Feelux 3 45%
033780.KS KT&G 8 32%
103130.KS WoongjinEnergy 33 1%
010950.KS S-Oil 2 62%
010600.KS YBROAD 2 99%
096770.KS SK Innovation 17 57%
005610.KS SamlipGenFood 5 24%
023450.KS DONGNAMCHEMICAL 6 5%
107590.KS MSC 7 52%
007340.KS DongahTire 1 58%
090370.KS AVISTA 7 49%
020150.KS ILJIN MATERIALS 1 66%
005070.KS CosmoAM&T 2 86%
009470.KS SamwhaElec 15 100%
010120.KS LSINDUSTRIALSYSTEMS 4 35%
003240.KS TaekwangInd 1 0%
118000.KS WOORIDUL SCIENCES 4 95%
012400.KS Hermesholdings 6 0%
016560.KS SEOULSB 13 0%
002270.KS LotteSamkang 21 0%
042700.KS HANMISemi 5 38%
009200.KS MOORIM PAPER 20 25%
000040.KS S&TMOTORS 2 32%
002200.KS KorExptPkgInd 24 17%
003580.KS Dongwon 9 39%
090350.KS NOROOPAINT 11 55%
003350.KS HKCManufacture 7 49%
000950.KS Chonbang 3 2%
123690.KS HANKOOKCOSMETICS 10 54%
003830.KS DaehanSynthFibr 3 11%
014300.KS SJHOLDINGS 26 0%
016450.KS HansaeYes24Holdings 4 40%
037270.KS PhoenixComm 4 0%
005500.KS SamjinPharm 2 1%
003190.KS RNL BIO 37 0%
009580.KS Moorim P&P 4 0%
007630.KS GSI 3 17%
138440.KS eCoreaReit 2 73%
001820.KS SamwhaCapacitor 6 100%
008970.KS DongyangStlPipe 15 73%
006390.KS HyundaiCement 16 74%
072130.KS UANGEL 28 45%
034300.KS ShinsegaeE&C 12 78%
067250.KS STX O&S 33 5%
000540.KS HeungkukF&MIns 2 55%
002760.KS Bolak 31 27%
004940.KS KorExBk 18 17%
012630.KS Hyundai Dvp Co 21 17%
006490.KS LOENK 1 53%
025620.KS Shinwoo 20 10%
012410.KS GLOSTECH 46 0%
073240.KS KUMHOTIRE 9 54%
007480.KS DaihanEunpakgy 17 1%
000020.KS DongwhaPharm 9 87%
036460.KS Kogas 1 45%
002820.KS Sunchang 4 63%
069260.KS Huchems 6 55%
011760.KS HyundaiCorp 6 45%
025750.KS HomeDeco 21 39%
011780.KS KumhoPetrochem 3 15%
003640.KS UNIONSTEEL 5 25%
031440.KS SF 2 35%
008250.KS EagonInd 20 30%
000220.KS YuyuPharma 5 6%
008080.KS SamyangOptics 67 0%
002030.KS Asia Cement 7 41%
036580.KS FARMSCO 4 0%
004540.KS KleanNara 5 72%
002600.KS CHOHEUNG 12 0%
017390.KS SeoulCtyGas 4 0%
000420.KS RocketElec 76 0%
010660.KS HWACHEON 3 99%
007120.KS UNIMO C&C 2 3%
017180.KS Myungmoon Pharm 6 46%
004080.KS Shinhung 6 30%
035510.KS SHINSEGAE I&C 4 100%
011000.KS VGXI 7 89%
023590.KS DaouTech 6 18%
092230.KS KPXHOLDINGS 13 20%
001210.KS KumhoElec 8 0%
034020.KS DHICO 9 8%
003690.KS Korean Re 16 8%
015590.KS DaekyungMach&Eng 18 37%
011500.KS HANNONG 2 39%
005870.KS HuneedTechnologies 2 3%
090430.KS AMOREPACIFIC 4 31%
047040.KS DWEC 19 0%
030790.KS TYSYSTEMS 1 30%
134790.KS Teems 1 68%
007570.KS IlyangPharm 3 25%
007190.KS Artone Paper 8 23%
002220.KS HanilIron&Stl 1 40%
006260.KS LS 2 50%
044820.KS COSMAX 3 40%
004310.KS Hyundai pharm 1 100%
003470.KS TONGYANG SECURITIES 15 17%
071090.KS HISTEEL 15 42%
001470.KS SambuConst 3 23%
092630.KS Badaro3 1 40%
004090.KS KorPetro 1 47%
010820.KS FIRSTEC 4 63%
071950.KS KOAS 2 77%
039490.KS KIWOOM 1 22%
000180.KS SCEHoldings 5 57%
003080.KS SungboChem 2 0%
006840.KS AKPetrochem 10 32%
042670.KS DSINFRA 9 15%
027390.KS HanwhaTimeworld 7 30%
005820.KS Wonlim 12 24%
094280.KS HYOSUNG ITX 27 22%
001440.KS TaihanElecWire 8 23%
034730.KS SK C&C 7 32%
091090.KS SEWON CELLONTECH 2 51%
004870.KS AIINS 14 43%
088790.KS JINDO 12 0%
005250.KS GCH Corp 3 35%
002360.KS SH ENERCHEM 11 49%
000050.KS Kyungbang 29 11%
030210.KS KTBSEC 5 25%
007280.KS KOSCO 4 3%
002790.KS AmoreG 8 5%
007460.KS KIC 2 23%
009450.KS KYUNGDONGNAVIEN 27 18%
001120.KS LGInt 1 57%
079160.KS CJ CGV 1 53%
019680.KS DAEKYO 1 21%
006220.KS BkCheju 6 0%
006380.KS CAPRO 6 11%
006650.KS KPIC 2 16%
005420.KS COSMOCHEM 1 98%
093240.KS ELITE BASIC 5 47%
003220.KS Daewonpharm 1 15%
128940.KS HanmiPharm 1 0%
002420.KS Century 1 38%
016580.KS WhaninPharm 1 1%
008870.KS Kumbi 18 23%
000370.KS Hanwha General Ins 3 1%
008930.KS Hanmi Holdings 1 0%
002390.KS HandokPharm 1 32%
017810.KS PMO Holdings 1 11%
001270.KS BookookSecu 3 35%
006120.KS SKChem 4 52%
024110.KS IBK 4 21%
105560.KS KBFinancialGroup 8 23%
033920.KS Muhak 6 8%
003520.KS YungjinPharm 4 69%
079430.KS LIVART 1 46%
017370.KS WooshinSystems 13 13%
101790.KS KR2 Delp REIT 28 1%
000590.KS CSHOLDINGS 1 84%
033240.KS JahwaElec 3 43%
119250.KS GOLDENNARAEREITS 9 0%
001360.KS Samsung Pharmaceutical Ind 1 49%
032830.KS SAMSUNG LIFE 15 1%
001040.KS CJ 9 30%
003460.KS YuhwaSecu 17 0%
000650.KS ChunilExp 1 0%
008540.KS KBPRODUCE 276 0%
011720.KS Hyundai P&C 72 0%
064420.KS KPChemicalCorp 5 59%
005950.KS IsuChem 2 30%
004910.KS ChokwangPaint 2 28%
024090.KS DCM 20 24%
006090.KS OYANG 6 22%
088350.KS Korealife 19 0%
002020.KS KOLON CORP 7 56%
025530.KS SJMH 5 4%
058430.KS POSCO C&C 1 46%
009770.KS SAMJUNGPULP 4 5%
004550.KS DaewooMtrSales 17 0%
082640.KS TONG YANG LIFE INS 1 39%
012170.KS Keystone Global 16 73%
001460.KS BYC 1 26%
069640.KS MKTREND 0 %
071840.KS Himart 0 %
007070.KS GS Retail 0 %
053210.KS KT Skylife 0 %
047810.KS KOREA AEROSPACE 0 %
110570.KS NEXOLON 0 %
023000.KS SAMWONSTEEL 0 %
145990.KS SYC 0 %
140890.KS TRUS Y 7 REIT 0 %
019440.KS SeAH SPECIAL STEEL 0 %
140910.KS KWANG HEE REIT 0 %
012160.KS YOUNG HEUNG I&S 0 %
078520.KS ABLE C&C 0 %
139480.KS emart 0 %
129260.KS INTERGIS 0 %
0 %
139130.KS DGB Financial Group 0 %
022520.KS KOLONINET 0 %
039130.KS HANATOUR SERVICE 0 %
031430.KS SHINSEGAE INTERNATIONAL 0 %
138490.KS KOLON PLASTICS 0 %