Skip to main content
Daily Trend Bullish
080980.KS Dongbuka5 311 0%
081930.KS ASIAPACIFICNO8 9 6%
083380.KS Dongbuka13 22 71%
122290.KS TY Value SPAC 4 99%
122750.KS WOORISPAC1 1 91%
083390.KS Dongbuka14 30 65%
083610.KS AsiaPacificNo14 23 90%
083350.KS Dongbuka10 6 84%
083580.KS AsiaPacificNo11 1 99%
083600.KS AsiaPacificNo13 1 100%
083570.KS AsiaPacificNo10 32 100%
081940.KS AsiaPacificNo9 9 26%
121910.KS DWS SPAC 2 95%
081660.KS FILA KOREA 11 100%
080180.KS Asia Pacific1 5 100%
042660.KS DSME 1 72%
006740.KS YoungpoongPaprMfg 5 46%
083370.KS Dongbuka12 36 0%
081200.KS Asia Pacific3 1 82%
139200.KS Hi Gold Ocean 2 16 33%
002870.KS ShinpoongPaprMfg 7 98%
134000.KS Turtleship No 7 2 16%
008020.KS KyungnamEngy 2 94%
003450.KS HyundaiSecu 9 63%
023450.KS DONGNAMCHEMICAL 4 19%
002140.KS KorInd 7 95%
081190.KS AsiaPacific2 3 99%
003600.KS SK 14 38%
008720.KS Samyang Entech 8 54%
014680.KS Hanchem 1 84%
080960.KS Dongbuka3 24 100%
003610.KS Pangrim 4 88%
114130.KS Turtleship5 11 100%
008000.KS WOONGJINCHEMICAL 25 53%
083590.KS AsiaPacificNo12 1 99%
083360.KS Dongbuka11 52 55%
030000.KS CheilWorldwide 8 100%
005800.KS ShinyoungWacoal 22 37%
006350.KS JeonbukBk 3 86%
010460.KS KorDevFin 24 0%
005620.KS DAESUNGGROUP 2 89%
009380.KS ASIA PAPERTEC 2 84%
090540.KS KOCREF VIII 8 93%
101140.KS ARTIS 5 69%
068290.KS SAMSUNG PUBLISHING 4 81%
030200.KS KT 11 46%
012600.KS CHUNGHO 3 80%
002840.KS MiwonComcl 3 67%
091000.KS KoreaPacific04 11 0%
090980.KS KoreaPacific02 11 0%
090970.KS KoreaPacific01 11 48%
032640.KS LG Uplus 2 45%
016420.KS NHIS 24 45%
079660.KS SJ HP 4 50%
083620.KS AsiaPacificNo15 4 66%
008900.KS TEC&CO 14 98%
009460.KS HanchangPaper 1 97%
004490.KS Global&YuasaBtry 4 100%
000150.KS DOOSAN 13 90%
081210.KS Asia Pacific 4 9 54%
111770.KS Youngone Corp 5 99%
019300.KS DongilPaprMfg 5 52%
017670.KS SKTelecom 10 69%
105630.KS Hansae 1 42%
005180.KS Binggrae 3 74%
010780.KS IS DONGSEO 6 34%
010100.KS KorFlange 10 49%
026870.KS DaehanCtyGas 18 80%
003720.KS SamyoungChem 2 50%
002320.KS HanjinTrnspt 3 100%
084670.KS DONGYANGEXPBUS 17 51%
021960.KS WOORIFINANCIAL 14 100%
008350.KS NamsunAlum 6 97%
036570.KS NCsoft 5 70%
017960.KS HankukCarbon 5 64%
010620.KS HyundaiMipoDock 3 88%
009540.KS HHI 2 70%
000810.KS Samsung Fire & Marine Insurance 2 93%
001450.KS Hyundai M&F INS 2 97%
006110.KS SamaAlum 3 99%
007660.KS ISUPETASYS 4 98%
002000.KS HankukGlas 3 81%
051630.KS ChinYangChem 3 96%
007200.KS JINHEUNGMSB 50 0%
005830.KS DongbuIns 1 99%
090990.KS KoreaPacific03 11 0%
000760.KS RifaInd 2 13%
002720.KS KukjePharm 7 74%
082250.KS AsiaPacificNo6 302 0%
082260.KS AsiaPacificNo7 308 0%
082240.KS AsiaPacificNo5 310 0%
000890.KS BohaeBrew 5 96%
004010.KS LOTTEMIDOPA 1 90%
026890.KS DPC 4 96%
080030.KS Dongbuka2 13 23%
001570.KS Kumyang 1 73%
049800.KS WOOJIN SELEX 6 86%
035250.KS Kangwonland 11 100%
088980.KS MKIF 26 100%
001300.KS CheilInd 13 71%
096770.KS SK Innovation 2 48%
005560.KS JS Cable 1 98%
084680.KS E-WORLD 3 70%
001070.KS TaihanTextl 11 86%
012450.KS Samsung Techwin 1 90%
003780.KS Chinyang Industry 4 97%
003490.KS KAL 15 100%
008560.KS MERITZ SECU 14 80%
012750.KS S1 3 53%
002550.KS LIG Insurance 1 77%
008110.KS DAIDONG 8 97%
002880.KS DAYOU A-TECH 12 100%
122900.KS iMarketKorea 8 100%
000100.KS Yuhan 3 99%
002780.KS ChinhungInt 2 98%
012690.KS Monalisa 3 99%
004410.KS SeoulFoodInd 14 100%
000210.KS DaelimInd 13 62%
010140.KS Samsung Heavy Industries 8 50%
002250.KS KeunwhaPharm 6 100%
001500.KS HMCIB 1 35%
126560.KS Hyundai HCN 1 52%
006490.KS LOENK 5 73%
009470.KS SamwhaElec 8 98%
004990.KS LotteConf 13 84%
003920.KS NamyangDairy 7 42%
009970.KS YoungoneHoldings 6 97%
009310.KS Charm Engineering 1 94%
010040.KS Krc 3 76%
005450.KS ShinhanEng&Const 1 82%
010050.KS KIB 5 78%
005980.KS SungjeeConst 6 81%
033180.KS Feelux 3 73%
005610.KS SamlipGenFood 9 96%
080970.KS Dongbuka4 2 60%
108890.KS Turtleship04 9 28%
010600.KS YBROAD 2 95%
049770.KS DongwonF&B 8 74%
034590.KS INCHEON CITY GAS 3 67%
009280.KS DAHAAM e-TEC 2 36%
000270.KS KiaMtr 1 29%
014350.KS ShinilEng 3 0%
003570.KS S&TDynamics 5 1%
007340.KS DongahTire 7 26%
018880.KS HallaClimCntrl 6 45%
033660.KS AJU CAPITAL 3 58%
090370.KS AVISTA 3 59%
006400.KS SAMSUNG SDI COLTD 1 24%
053000.KS WooriFinance 20 33%
010950.KS S-Oil 23 19%
101990.KS PAVCO 31 0%
008420.KS MoonbaeStl 1 81%
093400.KS Korea Pacific 05 10 0%
117930.KS HJS 33 0%
093410.KS Korea Pacific 06 45 0%
025850.KS KPXFINECHEMICAL 13 2%
057050.KS HYUNDAIHOMESHOP 4 6%
099210.KS Korea Pacific 07 10 0%
100840.KS S&T 3 1%
008700.KS AnamElec 15 78%
107590.KS MSC 1 37%
114140.KS Turtleship6 6 81%
011810.KS STX 5 94%
027970.KS seha 10 59%
002100.KS Kyungnong 1 74%
011390.KS BusanInd 4 73%
069620.KS DAEWOONG PHARM 14 57%
000300.KS SALUM 2 100%
003650.KS MichangOil 28%
003000.KS BukwangPharm 13 61%
004430.KS SongwonInd 7 70%
001720.KS ShinyoungSecu 4 34%
003850.KS BoryungPharm 4 77%
015350.KS PusanCtyGas 3 31%
031820.KS Comtec 1 100%
037270.KS PhoenixComm 8 90%
002620.KS JeilPharm 4 11%
003410.KS SsangyongCement 4 74%
001530.KS Dongil 4 81%
020760.KS ILJINDISPLAY 4 78%
004740.KS BorneoIntFurn 8 0%
011800.KS BaemyungMtl 26 0%
010640.KS ChinYangPoly 11 32%
058850.KS KTcs 2 100%
005900.KS DONGYAVG ENG CONST 54 0%
023150.KS MHETHANOL 1 100%
077500.KS Uniquest 2 14%
016450.KS HansaeYes24Holdings 1 73%
007540.KS SEMPIO FOODS 3 93%
000520.KS SamilPharm 5 76%
000040.KS S&TMOTORS 6 66%
001310.KS PoonglimInd 12 0%
053690.KS HanmiGlobal 11 88%
030720.KS DongwonFish 6 80%
001740.KS SKNetworks 4 62%
034310.KS NICE 2 72%
015890.KS TaekyungInd 1 94%
090350.KS NOROOPAINT 13 49%
000950.KS Chonbang 12 63%
000640.KS DongaPharm 7 38%
003580.KS Dongwon 5 45%
010120.KS LSINDUSTRIALSYSTEMS 4 17%
001060.KS JWPHARMA 4 63%
118000.KS WOORIDUL SCIENCES 3 64%
002630.KS OBI 3 67%
003240.KS TaekwangInd 2 32%
025820.KS LeekuInd 2 77%
012510.KS DuzonBizon 2 62%
007980.KS PAN-PACIFIC 2 68%
025610.KS KOREAMSB 10 0%
006360.KS GS E&C 31 31%
123690.KS HANKOOKCOSMETICS 13 97%
003350.KS HKCManufacture 13 100%
003830.KS DaehanSynthFibr 6 46%
005500.KS SamjinPharm 5 61%
051910.KS LGCHEM 4 39%
033780.KS KT&G 2 30%
003680.KS HansungEnt 8 44%
002310.KS AsiaPaprMfg 10 19%
005070.KS CosmoAM&T 9 74%
006060.KS HSInd 4 21%
016090.KS Daehyun 4 36%
002210.KS DongsungPharm 3 61%
002200.KS KorExptPkgInd 4 21%
009580.KS Moorim P&P 10 34%
020150.KS ILJIN MATERIALS 14 64%
011790.KS SKC 13 51%
021240.KS WJCOWAY 12 8%
001290.KS GOLDENBRIDGEINV&SEC 5 55%
009200.KS MOORIM PAPER 4 65%
001550.KS Chobi 4 78%
003010.KS HaeinCorp 4 82%
007700.KS F&F 2 37%
000390.KS SamhwaPaint 3 45%
016590.KS ShindaeyangPapr 4 28%
042700.KS HANMISemi 10 61%
000830.KS Samsung C&T Corporation 14 23%
002920.KS YoosungEnt 7 71%
093370.KS FOOSUNG 9 37%
002270.KS LotteSamkang 1 32%
011070.KS LG Innotek 11 1%
007630.KS GSI 2 43%
025000.KS KPXCHEMICAL 1 43%
097950.KS CJ CheilJedang 10 97%
003940.KS SamyangGenex 26 100%
109070.KS KGP 3 86%
002960.KS HankookShellOil 8 86%
005110.KS Hanchang 6 100%
073240.KS KUMHOTIRE 2 79%
069460.KS DAEHOAL 1 56%
000540.KS HeungkukF&MIns 1 100%
034300.KS ShinsegaeE&C 12 95%
005690.KS Pharmicell 6 82%
007310.KS Ottogi 5 86%
020000.KS Handsome 1 94%
104110.KS SHINSUNG ENG 17 69%
002760.KS Bolak 14 90%
033250.KS CHASYS 4 37%
001820.KS SamwhaCapacitor 2 51%
009150.KS SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 9 18%
000800.KS KeangnamEnt 6 0%
014990.KS In the F 1 48%
000120.KS KorExp 1 68%
121550.KS KOCREF15CRREIT 60 0%
001260.KS NamkwangEng&Const 3 73%
008970.KS DongyangStlPipe 2 65%
007800.KS SMSB 5 3%
036460.KS Kogas 5 29%
002530.KS ByucksanEng&Const 43 0%
010520.KS HHYSCO 12 34%
007110.KS IlshinStone 4 54%
033530.KS SEJONG 1 42%
072130.KS UANGEL 6 56%
012630.KS Hyundai Dvp Co 4 56%
019490.KS Hitron 1 41%
015110.KS JoongangConst 2 50%
001680.KS Daesang 2 57%
006390.KS HyundaiCement 3 63%
000990.KS Dongbu HiTek 2 61%
001390.KS KGC 4 24%
003200.KS IlshinSpng 1 48%
006440.KS Hanil E&C 61 0%
025620.KS Shinwoo 3 43%
003480.KS HHICHoldings 2 91%
000470.KS GREEN INSURANCE 2 10%
016570.KS PacPharm 8 19%
032350.KS LOTTE TOUR 4 61%
014910.KS SungmoonElec 2 99%
000660.KS HynixSemi 5 31%
000020.KS DongwhaPharm 6 91%
008770.KS HtlShilla 4 45%
128820.KS DAESUNGIND 4 71%
025560.KS Mirae 2 29%
005930.KS Samsung Electronics 2 63%
085310.KS NK 14 69%
069260.KS Huchems 13 39%
001340.KS PaikkwangInd 13 68%
004540.KS KleanNara 13 71%
010960.KS SDC 6 82%
001140.KS KukboTrnspt 3 56%
036580.KS FARMSCO 2 1%
010580.KS JICO 17 73%
017390.KS SeoulCtyGas 9 28%
082740.KS Doosan Engine 3 38%
002030.KS Asia Cement 2 40%
002900.KS TongyangMoolsan 4 96%
025750.KS HomeDeco 13 88%
011760.KS HyundaiCorp 5 50%
000220.KS YuyuPharma 4 67%
007610.KS SeondoElec 5 85%
008250.KS EagonInd 4 58%
004980.KS SungshinCement 3 64%
017940.KS E1 2 76%
018470.KS CHOILALUMINUM 5 60%
002820.KS Sunchang 5 92%
069960.KS HYUNDAIDEPTST 4 47%
006890.KS TAEKYUNGCHEMICAL 3 68%
001510.KS SKSecu 6 52%
002600.KS CHOHEUNG 4 17%
002070.KS NAMYEUNG 9 13%
012320.KS KyungDongCtyGas 13 69%
088790.KS JINDO 3 30%
011230.KS SamwhaElec 6 84%
011780.KS KumhoPetrochem 1 33%
092220.KS KEC 12 65%
031440.KS SF 4 5%
003160.KS DI 1 62%
024900.KS DuckYangInd 2 100%
005870.KS HuneedTechnologies 2 20%
023530.KS LOTTE SHOPPING 11 88%
015540.KS Wealth Bridge 6 100%
014160.KS DaeyoungPkg 2 54%
009810.KS KP 4 72%
000480.KS ChosunRefrctr 16 100%
004080.KS Shinhung 2 65%
005940.KS WIS 2 69%
030790.KS TYSYSTEMS 2 100%
004800.KS Hyosung 3 54%
020120.KS Incube 4 99%
016880.KS WOONGJIN HOLDINGS 8 92%
027740.KS MANIKER 13 88%
015760.KS KEPCO 11 68%
004720.KS WOORIDUL PHARM 2 77%
002710.KS TCC STEEL 18 79%
007120.KS UNIMO C&C 14 92%
130660.KS KEPID 13 95%
002990.KS KumhoIndustrial 12 84%
102280.KS SBW 11 88%
003300.KS HanilCement 6 55%
005740.KS CrownConf 5 100%
051900.KS LGH&H 2 20%
104120.KS SHINSUNG FA 1 71%
047050.KS DWIC 5 47%
096760.KS JW HOLDINGS 12 72%
012280.KS YeonghwaMtl 5 60%
004170.KS Shinsegae 4 35%
047040.KS DWEC 4 50%
001080.KS ManhoRope&Wire 3 22%
005680.KS SamyoungElec 3 56%
005440.KS HYUNDAIGREENFOOD 3 81%
015590.KS DaekyungMach&Eng 2 64%
026940.KS Bookook Steel 2 78%
083420.KS KPX GREEN CHEMICAL 1 50%
092230.KS KPXHOLDINGS 3 17%
052690.KS KEPCO E&C 4 30%
017550.KS SoosanHvyInd 4 73%
000910.KS Union 1 79%
028050.KS Samsung Engineering 6 30%
105840.KS WOOJIN 9 71%
005300.KS LotteChilsung 3 59%
001130.KS DaehanFlrMill 5 61%
069730.KS DSRWIRE 13 63%
011500.KS HANNONG 13 71%
011200.KS HyundaiMercMar 13 88%
009140.KS KyunginElec 4 98%
011000.KS VGXI 3 6%
010660.KS HWACHEON 2 33%
014790.KS HallaEng&Const 2 55%
035510.KS SHINSEGAE I&C 1 78%
000400.KS LotteInsurance 3 35%
017040.KS KwangmyungElecEng 3 55%
005320.KS Kukdong 2 50%
029780.KS SAMSUNG CARD 2 32%
013360.KS IlsungConst 5 59%
006260.KS LS 4 21%
021050.KS Seowon 2 43%
001210.KS KumhoElec 8 17%
014580.KS BaekkwangMinPdt 12 66%
028100.KS Dong Ah E&C 4 54%
017180.KS Myungmoon Pharm 2 69%
090430.KS AMOREPACIFIC 4 26%
011150.KS CJSEAFOOD 5 64%
007590.KS DongbangAgro 1 49%
002300.KS HankukPaprMfg 5 27%
014830.KS UNID 10 22%
034020.KS DHICO 1 0%
006040.KS DongwonInd 32 0%
000360.KS SamwhanCorp 1 10%
003230.KS SamyangFood 6 35%
019180.KS THN 2 48%
077970.KS STXEngine 1 29%
051310.KS SUNG JIN GEOTEC 61 0%
037710.KS Gwangju Shinsegae 5 0%
037620.KS MIRAEASSETSEC 23 39%
023590.KS DaouTech 10 27%
003690.KS Korean Re 19 3%
000430.KS DaewonKangup 12 69%
103590.KS ILJIN ELECTRIC 5 54%
015360.KS YESCO 1 54%
068870.KS LGLS 9 60%
000970.KS KorCastIronPipe 16 76%
014280.KS KumkangInd 1 89%
003470.KS TONGYANG SECURITIES 1 48%
023800.KS Inzi 3 98%
011690.KS YUYANG D&U 9 63%
071050.KS KIH 14 46%
003960.KS SJDR 13 60%
002460.KS HwasungInd 13 68%
004360.KS SEBANG 13 82%
016610.KS DongbuSecu 13 89%
009180.KS HansolCSN 13 100%
014130.KS HanExpress 12 62%
002410.KS PumyangConst 12 96%
004830.KS Duksung 11 69%
009320.KS DAEWOOELECCOMPONENTS 8 52%
136490.KS SUNJIN 7 22%
011280.KS TailimPkgInd 5 75%
078000.KS TELCOWARE 5 84%
009420.KS HANALL BIOPHARMA 4 48%
010060.KS OCI 3 54%
004150.KS HansolPapr 3 57%
051600.KS KEPCO KPS 2 21%
002700.KS ShinilInd 2 78%
086280.KS HYUNDAIGLOVIS 1 70%
012200.KS KeyangElecMach 8 68%
006840.KS AKPetrochem 15 30%
004870.KS AIINS 14 79%
007570.KS IlyangPharm 13 30%
034730.KS SK C&C 13 55%
009410.KS TAEYOUNG E&C 12 61%
014530.KS KukdongOil&Chem 11 64%
006200.KS KECHOLDINGS 10 74%
004310.KS Hyundai pharm 6 89%
020560.KS Asiana Airlines 5 46%
094280.KS HYOSUNG ITX 3 28%
001470.KS SambuConst 2 0%
039490.KS KIWOOM 5 38%
102260.KS Dongsung Holdings 6 18%
009160.KS SIMPAC 8 66%
015020.KS e-STARCO 3 17%
005360.KS Monami 10 23%
071090.KS HISTEEL 4 56%
005820.KS Wonlim 2 35%
120030.KS CHOSUN WELDING 13 72%
047400.KS SSYMaterials 10 9%
034120.KS SBS 6 63%
004020.KS HYUNDAI STEEL 12 24%
001880.KS SamhoInt 8 70%
009190.KS DaiyangMtl 4 53%
004200.KS KorDev 4 69%
016380.KS DONGBU STL 3 23%
071950.KS KOAS 3 72%
001440.KS TaihanElecWire 2 17%
002170.KS SamyangTongsang 2 74%
074610.KS EN3 2 79%
042670.KS DSINFRA 13 57%
013580.KS KyeryongConst 8 64%
058730.KS Dong A S-tech 7 74%
025860.KS NamhaeChem 6 66%
003080.KS SungboChem 5 38%
000500.KS GAONCABLE 4 50%
027390.KS HanwhaTimeworld 4 60%
006340.KS DaewonCbl 4 93%
000180.KS SCEHoldings 3 30%
001780.KS DONGYANG GC 3 61%
023960.KS SC ENGINEERING 1 9%
006980.KS WoosungFeed 1 50%
018670.KS SKGas 2 38%
004890.KS DIC 3 35%
134790.KS Teems 5 36%
005010.KS HUSTEEL 9 49%
003070.KS KolonEng&Const 13 54%
000230.KS IldongPharm 12 72%
023810.KS INFAC 5 0%
002150.KS DOHWA ENGINEERING 5 74%
009270.KS Shinwon 5 76%
017800.KS HyundaiElev 4 33%
004090.KS KorPetro 3 62%
000680.KS LSNetworks 2 21%
008600.KS WillBes 1 61%
011330.KS UNI CHEM 1 57%
004960.KS HanshinConst 6 64%
000490.KS Daedong 8 45%
091090.KS SEWON CELLONTECH 12 71%
010820.KS FIRSTEC 7 64%
004920.KS SAMYUNG HOLDINGS 5 60%
008040.KS DONGAONE 3 23%
012800.KS DAECHANG 6 48%
104700.KS KISCO 9 41%
004140.KS DongbangTrnspt&Log 5 62%
044820.KS COSMAX 4 55%
005960.KS Dongbu Corporation 8 43%
004000.KS Samsung Fine Chemicals 5 4%
032560.KS HwangKum S&T 4 60%
004560.KS HYUNDAI BNG STEEL 3 47%
044380.KS JOOYONTECH 8 45%
004970.KS Silla 3 13%
002220.KS HanilIron&Stl 11 60%
084010.KS Daehan Steel 6 12%
004770.KS SunnyElec 3 90%
119650.KS KC COTTRELL 6 100%
011170.KS HonamPetrochem 13 67%
003560.KS IHQ 13 58%
005190.KS DongsungChem 6 94%
001560.KS CHEILGRINDING 3 41%
008260.KS NI STEEL 6 54%
005250.KS GCH Corp 13 28%
011300.KS Seongan 10 62%
002360.KS SH ENERCHEM 5 70%
001020.KS PaperCorea 3 88%
005490.KS POSCO 2 1%
001420.KS TaewonMulsan 12 81%
023350.KS KECC 13 71%
009440.KS KC Green Holdings 11 72%
030210.KS KTBSEC 2 24%
004840.KS DongilRubBelt 1 49%
008490.KS SuheungCap 9 6%
005390.KS ShinsungTongsang 13 39%
009290.KS KwangdongPharm 13 72%
024720.KS KOREAKOLMAR 4 52%
011160.KS Doosanenc 3 2%
138930.KS BS Financial Group 3 6%
006660.KS Samsung Climate Control Co Ltd 2 16%
028670.KS STX Pan Ocean 8 2%
001200.KS EUGENEIS 13 31%
019170.KS ShinpoongPharm 13 71%
009070.KS KCTC 4 62%
007460.KS KIC 3 37%
007280.KS KOSCO 2 21%
007210.KS Byuksan 4 43%
013700.KS SamwhanCamus 4 61%
007690.KS KukdoChem 14 55%
000050.KS Kyungbang 10 38%
004450.KS SamhwaCrown&Closure 16 24%
004250.KS NPC 10 0%
058650.KS SAH 14 30%
015860.KS ILJINHOLDINGS 6 34%
009450.KS KYUNGDONGNAVIEN 13 24%
071320.KS KDHC 1 16%
025890.KS HankookSteel 1 52%
002790.KS AmoreG 4 6%
009830.KS HanwhaChem 1 28%
016360.KS Samsung Securities 3 40%
066570.KS LGELECTRONICS 15 40%
012610.KS KyunginSynth 7 38%
029530.KS SINDOH 14 40%
078930.KS GS 13 39%
003090.KS Daewoong 13 53%
002810.KS SamyungTrdg 12 42%
090080.KS PHC 12 95%
093050.KS LG FASHION 8 76%
016580.KS WhaninPharm 6 43%
002350.KS NEXENTIRE 5 25%
006650.KS KPIC 3 38%
002390.KS HandokPharm 3 55%
030610.KS KYOBOSECURITIES 2 59%
115390.KS L&L 15 43%
013000.KS Sewooglobal 12 82%
128940.KS HanmiPharm 5 36%
003530.KS HanwhaSecu 3 26%
003620.KS SsangyongMtr 2 9%
008870.KS Kumbi 12 79%
000700.KS HanjinShippingHoldings 20 72%
012400.KS Hermesholdings 6 0%
016560.KS SEOULSB 13 0%
005090.KS SamkwangGlass 7 15%
063160.KS CKDBio 5 92%
005420.KS COSMOCHEM 11 80%
002420.KS Century 18 61%
093240.KS ELITE BASIC 12 40%
001620.KS DongkookInd 12 56%
004380.KS SAMICKTHK 20 5%
000370.KS Hanwha General Ins 7 44%
001250.KS GS Global 5 75%
001630.KS CHongkundang 4 27%
003220.KS Daewonpharm 3 30%
019680.KS DAEKYO 4 0%
013520.KS HS R&A 5 6%
006800.KS DaewooSecu 6 26%
008930.KS Hanmi Holdings 5 23%
001360.KS Samsung Pharmaceutical Ind 4 37%
014300.KS SJHOLDINGS 26 0%
003060.KS Schnell Biopharmaceuticals 5 30%
006380.KS CAPRO 1 55%
017900.KS AUK 5 62%
095720.KS WOONGJIN THINKBIG 1 0%
009680.KS MT 8 30%
004690.KS Samchully 5 4%
001120.KS LGInt 3 50%
006220.KS BkCheju 2 4%
117580.KS DAESUNGENERGY 2 0%
010770.KS PHHC 12 98%
001800.KS ORION 7 19%
003190.KS RNL BIO 37 0%
014820.KS DWS 2 9%
041650.KS SANGSIN 10 24%
079160.KS CJ CGV 4 6%
138440.KS eCoreaReit 2 73%
024110.KS IBK 4 51%
034220.KS LG Display 2 32%
001520.KS TONGYANG 15 74%
010130.KS KorZinc 12 99%
003540.KS DaishinSecu 5 32%
000880.KS Hanwha 13 38%
006280.KS GC Corp 5 22%
005850.KS SLCORP 5 42%
002450.KS SamickMusInstr 1 58%
084690.KS Daesang Holdings 4 61%
067250.KS STX O&S 33 5%
016800.KS Fursys 1 3%
CBK.DE Commerzbank AG 4 21%
105560.KS KBFinancialGroup 8 0%
002380.KS KCC 14 33%
086790.KS HANAFINANCIALGR 4 3%
003520.KS YungjinPharm 5 60%
002240.KS KISWire 1 39%
005380.KS HyundaiMtr 10 0%
079430.KS LIVART 10 3%
004940.KS KorExBk 18 17%
024890.KS DaewonChem 2 13%
012410.KS GLOSTECH 46 0%
035420.KS NHN 1 19%
100220.KS VISANG 9 8%
000070.KS SAMYANGHOLDINGS 4 4%
017810.KS PMO Holdings 3 2%
006120.KS SKChem 2 26%
001270.KS BookookSecu 2 40%
007480.KS DaihanEunpakgy 17 1%
004130.KS DAEDUCKGDS 1 66%
033240.KS JahwaElec 10 68%
005430.KS KorApoSvc 13 59%
004270.KS Namsung 2 99%
003550.KS LG Corp 15 42%
004710.KS HansolTechnics 13 36%
004370.KS Nongshim 13 51%
093230.KS SHELL-LINE 12 86%
001040.KS CJ 8 53%
114090.KS GKL 4 71%
138040.KS Meritz Financial 1 67%
072710.KS NongshimHoldings 7 25%
010420.KS HANSOLPNS 5 53%
081000.KS ILJIN DIAMOND 5 66%
009240.KS Hanssem 4 23%
064960.KS S&T DAEWOO 1 3%
103130.KS WoongjinEnergy 2 0%
120110.KS KOLON IND 3 21%
101060.KS SBS Media Holdings 6 43%
055550.KS ShinhanGroup 3 1%
003640.KS UNIONSTEEL 5 25%
033270.KS KUP 3 48%
036530.KS S&T Holdings 11 56%
008080.KS SamyangOptics 67 0%
012330.KS Mobis 1 33%
017370.KS WooshinSystems 5 18%
014440.KS YoungboChem 3 17%
089470.KS HEP 3 49%
003030.KS SeAhStl 4 2%
092440.KS KISHIN 3 1%
000420.KS RocketElec 76 0%
000850.KS HMT 1 61%
021820.KS SewonPrecsnInd 10 0%
067830.KS SAVEZONE 12 17%
008730.KS YoulchonChem 6 54%
000650.KS ChunilExp 14 77%
004700.KS ChokwangLeat 12 88%
032830.KS SAMSUNG LIFE 4 36%
000320.KS NorooHoldings 3 10%
029460.KS KCTech 7 40%
001380.KS SG CHOONGNAM SPINNING 4 35%
007190.KS Artone Paper 8 23%
003460.KS YuhwaSecu 12 74%
011700.KS HanshinMach 12 100%
000080.KS HITEJINRO 7 51%
000060.KS Meritz Insurance 1 100%
000670.KS Youngpoong 12 58%
035000.KS G±R 3 16%
001750.KS HanyangSecu 3 30%
102460.KS REYON 2 13%
092630.KS Badaro3 1 40%
011420.KS IB Sports 13 68%
011090.KS Enex 13 91%
001430.KS SBC 1 1%
007810.KS KorCirc 3 72%
001790.KS TS 4 15%
013570.KS DongyangMecha 7 88%
015230.KS DaechangForging 3 45%
005880.KS KorLine 7 12%
001940.KS KISCO Holdings 3 40%
103140.KS POONGSAN 13 30%
000240.KS HankookTire 5 7%
084870.KS THE BASIC HOUSE 8 0%
025540.KS KorElecTerm 5 5%
044450.KS KSS LINE 1 3%
005950.KS IsuChem 13 57%
005810.KS POONGSAN HOLDINGS 4 10%
097230.KS HANJIN HVY IND 4 0%
024070.KS WISCOM 6 0%
004910.KS ChokwangPaint 5 5%
008060.KS DaeduckElec 4 95%
011930.KS SHINSUNG SE 3 82%
005720.KS NEXEN 13 28%
060980.KS MANDO 7 56%
007160.KS SajoInd 4 34%
000860.KS KunsulChem 4 9%
088350.KS Korealife 3 9%
006090.KS OYANG 13 57%
006570.KS DaelimTrdg 3 17%
024090.KS DCM 4 22%
075180.KS SAC 2 1%
011210.KS HYUNDAI WIA 12 29%
134380.KS MCC 6 1%
001230.KS DongkukStlMill 9 47%
002020.KS KOLON CORP 2 53%
101790.KS KR2 Delp REIT 28 1%
119250.KS GOLDENNARAEREITS 9 0%
035150.KS Baiksan 4 78%
100250.KS Chinyang Holdings 12 17%
003120.KS IlsungPharm 5 32%
108670.KS LG HAUSYS 3 9%
123700.KS SJM 2 5%
092200.KS DIC 9 83%
004100.KS TaeyangMtl 1 99%
000140.KS HITEHOLDINGS 3 23%
003280.KS HeungaShipping 6 87%
007860.KS Hanilewha 14 21%
033920.KS Muhak 7 5%
058430.KS POSCO C&C 6 54%
008540.KS KBPRODUCE 276 0%
005750.KS DAELIM B&Co 12 57%
009770.KS SAMJUNGPULP 8 7%
004060.KS SGCORPORATION 5 92%
016710.KS DAESUNG HOLDINGS 3 15%
025530.KS SJMH 5 0%
000590.KS CSHOLDINGS 14 96%
018500.KS DONGWON METAL 2 31%
071970.KS STX Metal 21 12%
011720.KS Hyundai P&C 72 0%
064420.KS KPChemicalCorp 5 59%
006370.KS DaeguDptStr 2 19%
005030.KS PusanCstIron 6 73%
001770.KS ShinhwaSilup 4 92%
082640.KS TONG YANG LIFE INS 3 69%
015260.KS A&P 5 54%
004550.KS DaewooMtrSales 17 0%
010690.KS Hwashin 2 51%
012170.KS Keystone Global 4 20%
008500.KS IljeongInd 11 99%
001460.KS BYC 4 41%
071840.KS Himart 0 %
053210.KS KT Skylife 0 %
039130.KS HANATOUR SERVICE 0 %
047810.KS KOREA AEROSPACE 0 %
031430.KS SHINSEGAE INTERNATIONAL 0 %
145990.KS SYC 0 %
110570.KS NEXOLON 0 %
023000.KS SAMWONSTEEL 0 %
069640.KS MKTREND 0 %
140890.KS TRUS Y 7 REIT 0 %
007070.KS GS Retail 0 %
019440.KS SeAH SPECIAL STEEL 0 %
140910.KS KWANG HEE REIT 0 %
012160.KS YOUNG HEUNG I&S 0 %
078520.KS ABLE C&C 0 %
129260.KS INTERGIS 0 %
139130.KS DGB Financial Group 0 %
139480.KS emart 0 %
022520.KS KOLONINET 0 %
0 %
138490.KS KOLON PLASTICS 0 %