Skip to main content
Daily Trend Bullish
080980.KS Dongbuka5 311 0%
081930.KS ASIAPACIFICNO8 9 6%
002000.KS HankukGlas 5 87%
083420.KS KPX GREEN CHEMICAL 6 94%
034730.KS SK C&C 10 78%
122290.KS TY Value SPAC 4 99%
058650.KS SAH 7 11%
009470.KS SamwhaElec 8 100%
122750.KS WOORISPAC1 1 91%
083390.KS Dongbuka14 30 65%
083610.KS AsiaPacificNo14 23 90%
017180.KS Myungmoon Pharm 4 87%
083350.KS Dongbuka10 6 84%
003090.KS Daewoong 7 14%
015890.KS TaekyungInd 10 99%
035510.KS SHINSEGAE I&C 5 78%
004000.KS Samsung Fine Chemicals 3 64%
005420.KS COSMOCHEM 8 75%
005250.KS GCH Corp 4 75%
004380.KS SAMICKTHK 1 67%
083580.KS AsiaPacificNo11 1 99%
083600.KS AsiaPacificNo13 1 100%
083570.KS AsiaPacificNo10 32 100%
009580.KS Moorim P&P 2 77%
069620.KS DAEWOONG PHARM 7 37%
081940.KS AsiaPacificNo9 9 26%
121910.KS DWS SPAC 2 95%
051900.KS LGH&H 19 99%
001820.KS SamwhaCapacitor 10 100%
078000.KS TELCOWARE 4 93%
008770.KS HtlShilla 8 89%
074610.KS EN3 5 100%
024720.KS KOREAKOLMAR 7 100%
009320.KS DAEWOOELECCOMPONENTS 3 73%
030790.KS TYSYSTEMS 7 88%
033660.KS AJU CAPITAL 6 100%
002030.KS Asia Cement 1 98%
010060.KS OCI 5 83%
041650.KS SANGSIN 10 21%
080180.KS Asia Pacific1 5 100%
083380.KS Dongbuka13 4 100%
081200.KS Asia Pacific3 1 82%
139200.KS Hi Gold Ocean 2 16 33%
134000.KS Turtleship No 7 2 16%
004920.KS SAMYUNG HOLDINGS 7 100%
008020.KS KyungnamEngy 2 94%
003450.KS HyundaiSecu 9 63%
003000.KS BukwangPharm 5 85%
085310.KS NK 1 100%
081190.KS AsiaPacific2 3 99%
003600.KS SK 14 38%
008720.KS Samyang Entech 8 54%
000020.KS DongwhaPharm 4 93%
003410.KS SsangyongCement 4 100%
080960.KS Dongbuka3 24 100%
027390.KS HanwhaTimeworld 3 97%
090430.KS AMOREPACIFIC 1 100%
003230.KS SamyangFood 8 82%
066570.KS LGELECTRONICS 2 87%
002790.KS AmoreG 3 72%
114130.KS Turtleship5 11 100%
009450.KS KYUNGDONGNAVIEN 15 57%
042670.KS DSINFRA 9 21%
008000.KS WOONGJINCHEMICAL 25 53%
000520.KS SamilPharm 5 89%
003080.KS SungboChem 3 100%
083590.KS AsiaPacificNo12 1 99%
005500.KS SamjinPharm 4 92%
083360.KS Dongbuka11 52 55%
005690.KS Pharmicell 5 92%
004200.KS KorDev 3 100%
004170.KS Shinsegae 3 97%
011780.KS KumhoPetrochem 7 57%
000890.KS BohaeBrew 7 100%
001680.KS Daesang 1 76%
025620.KS Shinwoo 3 98%
005870.KS HuneedTechnologies 4 94%
090370.KS AVISTA 5 86%
028050.KS Samsung Engineering 5 90%
013360.KS IlsungConst 16 100%
002720.KS KukjePharm 4 88%
004310.KS Hyundai pharm 9 97%
007460.KS KIC 4 57%
019170.KS ShinpoongPharm 4 94%
009290.KS KwangdongPharm 4 97%
004430.KS SongwonInd 5 100%
006040.KS DongwonInd 5 100%
003070.KS KolonEng&Const 4 97%
006350.KS JeonbukBk 3 86%
002210.KS DongsungPharm 4 90%
091090.KS SEWON CELLONTECH 5 86%
008250.KS EagonInd 3 70%
003920.KS NamyangDairy 9 59%
012510.KS DuzonBizon 4 83%
003560.KS IHQ 1 29%
007630.KS GSI 4 87%
007340.KS DongahTire 1 66%
010460.KS KorDevFin 24 0%
016610.KS DongbuSecu 7 38%
081660.KS FILA KOREA 3 98%
005620.KS DAESUNGGROUP 2 89%
016590.KS ShindaeyangPapr 1 95%
017040.KS KwangmyungElecEng 7 100%
002100.KS Kyungnong 9 100%
009380.KS ASIA PAPERTEC 2 84%
006490.KS LOENK 9 100%
004720.KS WOORIDUL PHARM 1 100%
069730.KS DSRWIRE 2 99%
118000.KS WOORIDUL SCIENCES 3 98%
090540.KS KOCREF VIII 8 93%
084680.KS E-WORLD 6 100%
039490.KS KIWOOM 13 100%
052690.KS KEPCO E&C 6 100%
001390.KS KGC 9 83%
016380.KS DONGBU STL 2 47%
134790.KS Teems 2 96%
051600.KS KEPCO KPS 6 91%
003850.KS BoryungPharm 5 100%
000910.KS Union 3 89%
005110.KS Hanchang 1 100%
000100.KS Yuhan 6 87%
011280.KS TailimPkgInd 8 89%
007590.KS DongbangAgro 18 100%
007210.KS Byuksan 11 99%
007570.KS IlyangPharm 4 79%
030210.KS KTBSEC 13 90%
069260.KS Huchems 6 90%
004980.KS SungshinCement 4 100%
004080.KS Shinhung 6 56%
002460.KS HwasungInd 4 94%
004960.KS HanshinConst 3 100%
071050.KS KIH 1 88%
000640.KS DongaPharm 4 38%
033180.KS Feelux 4 43%
009420.KS HANALL BIOPHARMA 7 57%
000220.KS YuyuPharma 7 81%
015360.KS YESCO 4 69%
034590.KS INCHEON CITY GAS 3 24%
090980.KS KoreaPacific02 11 0%
091000.KS KoreaPacific04 11 0%
090970.KS KoreaPacific01 11 48%
004770.KS SunnyElec 14 77%
011810.KS STX 65 47%
016420.KS NHIS 24 45%
011170.KS HonamPetrochem 10 31%
003470.KS TONGYANG SECURITIES 7 85%
013520.KS HS R&A 3 55%
004690.KS Samchully 2 61%
109070.KS KGP 1 99%
000680.KS LSNetworks 3 92%
017800.KS HyundaiElev 6 100%
071950.KS KOAS 7 100%
005360.KS Monami 7 100%
013700.KS SamwhanCamus 3 100%
042660.KS DSME 1 51%
007280.KS KOSCO 16 100%
083620.KS AsiaPacificNo15 4 66%
019180.KS THN 5 100%
008900.KS TEC&CO 14 98%
027740.KS MANIKER 16 98%
034310.KS NICE 12 100%
001340.KS PaikkwangInd 9 100%
103590.KS ILJIN ELECTRIC 8 100%
011330.KS UNI CHEM 7 100%
010960.KS SDC 3 100%
047050.KS DWIC 2 100%
096760.KS JW HOLDINGS 4 97%
005320.KS Kukdong 10 100%
044380.KS JOOYONTECH 8 88%
001560.KS CHEILGRINDING 7 84%
003580.KS Dongwon 7 97%
025860.KS NamhaeChem 6 100%
000040.KS S&TMOTORS 5 100%
002270.KS LotteSamkang 4 100%
034300.KS ShinsegaeE&C 3 100%
004870.KS AIINS 2 100%
017940.KS E1 1 83%
083370.KS Dongbuka12 1 87%
119650.KS KC COTTRELL 1 99%
007120.KS UNIMO C&C 1 99%
002760.KS Bolak 4 99%
012280.KS YeonghwaMtl 7 20%
012630.KS Hyundai Dvp Co 3 91%
036460.KS Kogas 3 100%
020560.KS Asiana Airlines 1 100%
073240.KS KUMHOTIRE 2 95%
001780.KS DONGYANG GC 20 100%
016880.KS WOONGJIN HOLDINGS 16 100%
023150.KS MHETHANOL 13 61%
006360.KS GS E&C 11 100%
002310.KS AsiaPaprMfg 1 74%
015590.KS DaekyungMach&Eng 1 100%
011000.KS VGXI 3 90%
058850.KS KTcs 3 100%
095720.KS WOONGJIN THINKBIG 8 85%
001420.KS TaewonMulsan 8 100%
009810.KS KP 7 94%
014130.KS HanExpress 7 98%
072130.KS UANGEL 7 100%
088790.KS JINDO 6 95%
001440.KS TaihanElecWire 6 100%
001550.KS Chobi 6 100%
053690.KS HanmiGlobal 5 50%
013580.KS KyeryongConst 5 100%
011390.KS BusanInd 5 100%
014280.KS KumkangInd 4 91%
009190.KS DaiyangMtl 4 93%
014530.KS KukdongOil&Chem 3 58%
047400.KS SSYMaterials 3 87%
009140.KS KyunginElec 1 90%
081210.KS Asia Pacific 4 9 54%
002200.KS KorExptPkgInd 6 87%
006980.KS WoosungFeed 4 97%
006740.KS YoungpoongPaprMfg 1 96%
003490.KS KAL 8 44%
004360.KS SEBANG 8 55%
005190.KS DongsungChem 16 74%
009200.KS MOORIM PAPER 2 91%
002990.KS KumhoIndustrial 5 54%
102260.KS Dongsung Holdings 5 76%
019300.KS DongilPaprMfg 5 52%
009160.KS SIMPAC 12 59%
071320.KS KDHC 14 48%
126560.KS Hyundai HCN 2 42%
128820.KS DAESUNGIND 4 57%
010770.KS PHHC 4 90%
000430.KS DaewonKangup 3 60%
107590.KS MSC 3 53%
009440.KS KC Green Holdings 2 59%
004890.KS DIC 2 100%
023590.KS DaouTech 9 70%
028670.KS STX Pan Ocean 7 15%
010050.KS KIB 5 68%
000810.KS Samsung Fire & Marine Insurance 4 39%
000230.KS IldongPharm 4 81%
006840.KS AKPetrochem 7 34%
026870.KS DaehanCtyGas 18 80%
094280.KS HYOSUNG ITX 7 57%
036580.KS FARMSCO 2 45%
015860.KS ILJINHOLDINGS 8 71%
034120.KS SBS 2 64%
009270.KS Shinwon 4 100%
019490.KS Hitron 1 93%
007610.KS SeondoElec 4 100%
002900.KS TongyangMoolsan 6 100%
014990.KS In the F 4 61%
010820.KS FIRSTEC 4 100%
004140.KS DongbangTrnspt&Log 5 100%
010580.KS JICO 2 80%
023960.KS SC ENGINEERING 6 14%
014160.KS DaeyoungPkg 4 80%
011690.KS YUYANG D&U 7 100%
021960.KS WOORIFINANCIAL 14 100%
004250.KS NPC 9 84%
010100.KS KorFlange 6 39%
005300.KS LotteChilsung 17 81%
000300.KS SALUM 15 100%
011160.KS Doosanenc 13 100%
001140.KS KukboTrnspt 5 99%
001020.KS PaperCorea 8 64%
003680.KS HansungEnt 6 35%
002870.KS ShinpoongPaprMfg 6 100%
002780.KS ChinhungInt 5 93%
011300.KS Seongan 5 98%
006260.KS LS 4 69%
001130.KS DaehanFlrMill 2 51%
010640.KS ChinYangPoly 9 33%
012800.KS DAECHANG 5 87%
002700.KS ShinilInd 11 77%
020120.KS Incube 16 79%
007200.KS JINHEUNGMSB 50 0%
001290.KS GOLDENBRIDGEINV&SEC 9 96%
009540.KS HHI 5 24%
006660.KS Samsung Climate Control Co Ltd 9 94%
090990.KS KoreaPacific03 11 0%
004450.KS SamhwaCrown&Closure 26 57%
003780.KS Chinyang Industry 6 84%
000990.KS Dongbu HiTek 2 74%
003690.KS Korean Re 2 77%
002880.KS DAYOU A-TECH 7 98%
010620.KS HyundaiMipoDock 10 1%
138930.KS BS Financial Group 9 68%
005450.KS ShinhanEng&Const 3 34%
000400.KS LotteInsurance 8 68%
082250.KS AsiaPacificNo6 302 0%
082260.KS AsiaPacificNo7 308 0%
082240.KS AsiaPacificNo5 310 0%
004010.KS LOTTEMIDOPA 1 90%
032350.KS LOTTE TOUR 1 100%
009070.KS KCTC 12 95%
009180.KS HansolCSN 5 100%
080030.KS Dongbuka2 13 23%
069460.KS DAEHOAL 6 100%
007110.KS IlshinStone 7 100%
006340.KS DaewonCbl 7 100%
008970.KS DongyangStlPipe 6 100%
071090.KS HISTEEL 6 100%
001260.KS NamkwangEng&Const 6 100%
003010.KS HaeinCorp 4 100%
017550.KS SoosanHvyInd 8 100%
026940.KS Bookook Steel 6 97%
082740.KS Doosan Engine 4 100%
002410.KS PumyangConst 4 100%
086280.KS HYUNDAIGLOVIS 2 99%
002170.KS SamyangTongsang 12 85%
023530.KS LOTTE SHOPPING 33 71%
014790.KS HallaEng&Const 7 100%
002150.KS DOHWA ENGINEERING 7 100%
014830.KS UNID 6 100%
020000.KS Handsome 2 99%
008420.KS MoonbaeStl 2 40%
000760.KS RifaInd 7 58%
004970.KS Silla 12 81%
088980.KS MKIF 26 100%
136490.KS SUNJIN 18 53%
005390.KS ShinsungTongsang 19 64%
015020.KS e-STARCO 8 77%
000970.KS KorCastIronPipe 8 100%
000050.KS Kyungbang 3 93%
003960.KS SJDR 6 95%
008600.KS WillBes 14 89%
001300.KS CheilInd 13 71%
101140.KS ARTIS 2 42%
002350.KS NEXENTIRE 3 61%
023810.KS INFAC 7 44%
000950.KS Chonbang 1 51%
077970.KS STXEngine 5 77%
122900.KS iMarketKorea 2 4%
005560.KS JS Cable 1 98%
004150.KS HansolPapr 8 73%
033250.KS CHASYS 3 98%
005980.KS SungjeeConst 9 81%
011500.KS HANNONG 6 99%
014580.KS BaekkwangMinPdt 5 89%
005070.KS CosmoAM&T 1 100%
047040.KS DWEC 12 59%
000120.KS KorExp 11 100%
105840.KS WOOJIN 6 94%
011200.KS HyundaiMercMar 4 100%
037270.KS PhoenixComm 1 100%
031440.KS SF 16 100%
008040.KS DONGAONE 5 45%
028100.KS Dong Ah E&C 4 100%
002550.KS LIG Insurance 1 77%
102280.KS SBW 2 80%
025750.KS HomeDeco 8 95%
002140.KS KorInd 8 100%
012320.KS KyungDongCtyGas 6 63%
005960.KS Dongbu Corporation 6 64%
058730.KS Dong A S-tech 6 100%
006390.KS HyundaiCement 4 100%
008260.KS NI STEEL 3 62%
004090.KS KorPetro 3 100%
010040.KS Krc 2 91%
014680.KS Hanchem 8 97%
000660.KS HynixSemi 8 70%
004990.KS LotteConf 4 53%
008350.KS NamsunAlum 3 63%
006110.KS SamaAlum 3 80%
023450.KS DONGNAMCHEMICAL 2 56%
000540.KS HeungkukF&MIns 3 55%
001470.KS SambuConst 7 0%
001570.KS Kumyang 19 43%
005820.KS Wonlim 4 0%
130660.KS KEPID 6 27%
090080.KS PHC 5 100%
009150.KS SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 1 100%
000490.KS Daedong 7 91%
023800.KS Inzi 6 98%
009410.KS TAEYOUNG E&C 3 76%
015540.KS Wealth Bridge 6 89%
080970.KS Dongbuka4 2 60%
012750.KS S1 3 91%
108890.KS Turtleship04 9 28%
044820.KS COSMAX 1 99%
018670.KS SKGas 6 60%
115390.KS L&L 6 63%
012610.KS KyunginSynth 13 66%
003350.KS HKCManufacture 7 100%
079160.KS CJ CGV 1 100%
128940.KS HanmiPharm 4 67%
009970.KS YoungoneHoldings 20 27%
016450.KS HansaeYes24Holdings 8 95%
001630.KS CHongkundang 3 86%
063160.KS CKDBio 5 70%
120030.KS CHOSUN WELDING 7 85%
004830.KS Duksung 7 100%
009460.KS HanchangPaper 6 73%
002360.KS SH ENERCHEM 5 85%
009680.KS MT 3 91%
093050.KS LG FASHION 1 75%
117580.KS DAESUNGENERGY 10 65%
005940.KS WIS 10 78%
006800.KS DaewooSecu 9 35%
093240.KS ELITE BASIC 8 85%
013000.KS Sewooglobal 7 93%
123690.KS HANKOOKCOSMETICS 7 100%
077500.KS Uniquest 6 70%
010780.KS IS DONGSEO 5 31%
014910.KS SungmoonElec 5 95%
000880.KS Hanwha 4 40%
001720.KS ShinyoungSecu 3 22%
003620.KS SsangyongMtr 3 66%
000180.KS SCEHoldings 3 78%
009280.KS DAHAAM e-TEC 2 36%
001620.KS DongkookInd 2 51%
001250.KS GS Global 2 66%
093370.KS FOOSUNG 1 77%
003220.KS Daewonpharm 1 100%
017900.KS AUK 4 77%
007690.KS KukdoChem 6 60%
003720.KS SamyoungChem 7 63%
003060.KS Schnell Biopharmaceuticals 8 79%
000700.KS HanjinShippingHoldings 1 73%
002250.KS KeunwhaPharm 1 54%
020150.KS ILJIN MATERIALS 2 82%
014350.KS ShinilEng 3 0%
002390.KS HandokPharm 4 67%
001060.KS JWPHARMA 4 93%
008490.KS SuheungCap 5 34%
001360.KS Samsung Pharmaceutical Ind 6 29%
084690.KS Daesang Holdings 1 58%
008930.KS Hanmi Holdings 7 52%
096770.KS SK Innovation 11 65%
001800.KS ORION 13 3%
017960.KS HankukCarbon 8 86%
005090.KS SamkwangGlass 6 1%
006380.KS CAPRO 1 64%
008870.KS Kumbi 6 72%
002420.KS Century 6 55%
025560.KS Mirae 6 62%
016580.KS WhaninPharm 7 65%
002840.KS MiwonComcl 2 60%
053000.KS WooriFinance 20 33%
101990.KS PAVCO 31 0%
042700.KS HANMISemi 8 58%
019680.KS DAEKYO 2 43%
002810.KS SamyungTrdg 2 55%
093400.KS Korea Pacific 05 10 0%
117930.KS HJS 33 0%
093410.KS Korea Pacific 06 45 0%
008700.KS AnamElec 7 78%
049770.KS DongwonF&B 5 56%
004270.KS Namsung 1 51%
014820.KS DWS 1 55%
003570.KS S&TDynamics 7 21%
006650.KS KPIC 10 35%
025850.KS KPXFINECHEMICAL 13 2%
029530.KS SINDOH 14 56%
016800.KS Fursys 9 22%
030610.KS KYOBOSECURITIES 8 63%
000270.KS KiaMtr 8 52%
099210.KS Korea Pacific 07 10 0%
003530.KS HanwhaSecu 6 60%
033530.KS SEJONG 6 64%
016360.KS Samsung Securities 5 2%
030720.KS DongwonFish 5 44%
078930.KS GS 4 20%
009830.KS HanwhaChem 6 25%
001500.KS HMCIB 10 57%
001200.KS EUGENEIS 7 71%
001120.KS LGInt 6 60%
006220.KS BkCheju 2 1%
026890.KS DPC 1 42%
008560.KS MERITZ SECU 2 27%
000370.KS Hanwha General Ins 2 41%
069960.KS HYUNDAIDEPTST 4 29%
114140.KS Turtleship6 6 81%
002380.KS KCC 17 84%
017810.KS PMO Holdings 2 76%
003240.KS TaekwangInd 1 78%
003830.KS DaehanSynthFibr 11 59%
002450.KS SamickMusInstr 3 81%
030000.KS CheilWorldwide 3 93%
079430.KS LIVART 2 97%
003300.KS HanilCement 12 100%
024110.KS IBK 11 59%
005490.KS POSCO 10 70%
089470.KS HEP 5 59%
005380.KS HyundaiMtr 5 87%
001520.KS TONGYANG 4 78%
001210.KS KumhoElec 3 86%
005180.KS Binggrae 2 52%
006280.KS GC Corp 2 65%
055550.KS ShinhanGroup 10 23%
005010.KS HUSTEEL 7 33%
024890.KS DaewonChem 5 46%
000070.KS SAMYANGHOLDINGS 4 45%
100840.KS S&T 2 35%
006120.KS SKChem 2 49%
003520.KS YungjinPharm 3 96%
004740.KS BorneoIntFurn 8 0%
011800.KS BaemyungMtl 26 0%
005900.KS DONGYAVG ENG CONST 54 0%
051630.KS ChinYangChem 4 19%
001310.KS PoonglimInd 12 0%
010420.KS HANSOLPNS 3 27%
010950.KS S-Oil 2 66%
025610.KS KOREAMSB 10 0%
100220.KS VISANG 6 8%
001270.KS BookookSecu 25 46%
004490.KS Global&YuasaBtry 2 50%
005850.KS SLCORP 1 68%
034220.KS LG Display 1 35%
033920.KS Muhak 7 30%
002240.KS KISWire 7 90%
010130.KS KorZinc 17 32%
005830.KS DongbuIns 4 24%
003030.KS SeAhStl 4 36%
000830.KS Samsung C&T Corporation 14 23%
105560.KS KBFinancialGroup 10 50%
003540.KS DaishinSecu 9 58%
001510.KS SKSecu 7 33%
014440.KS YoungboChem 6 56%
CBK.DE Commerzbank AG 5 41%
005610.KS SamlipGenFood 4 59%
000480.KS ChosunRefrctr 2 100%
032640.KS LG Uplus 7 5%
035420.KS NHN 26 14%
029780.KS SAMSUNG CARD 1 35%
086790.KS HANAFINANCIALGR 10 30%
010600.KS YBROAD 5 100%
092440.KS KISHIN 2 32%
003940.KS SamyangGenex 26 100%
010120.KS LSINDUSTRIALSYSTEMS 10 63%
037710.KS Gwangju Shinsegae 8 100%
114090.KS GKL 6 88%
017390.KS SeoulCtyGas 9 23%
012330.KS Mobis 9 79%
031820.KS Comtec 9 98%
000500.KS GAONCABLE 8 100%
007310.KS Ottogi 6 100%
079660.KS SJ HP 2 44%
008730.KS YoulchonChem 11 88%
000590.KS CSHOLDINGS 1 26%
072710.KS NongshimHoldings 1 47%
033270.KS KUP 3 85%
004710.KS HansolTechnics 18 33%
003610.KS Pangrim 11 28%
000390.KS SamhwaPaint 8 89%
090350.KS NOROOPAINT 7 99%
023350.KS KECC 7 100%
011760.KS HyundaiCorp 4 74%
004370.KS Nongshim 4 78%
032560.KS HwangKum S&T 4 95%
007700.KS F&F 3 80%
021820.KS SewonPrecsnInd 13 0%
104110.KS SHINSUNG ENG 17 69%
105630.KS Hansae 8 52%
120110.KS KOLON IND 8 53%
012200.KS KeyangElecMach 7 52%
064960.KS S&T DAEWOO 1 57%
033240.KS JahwaElec 2 51%
000800.KS KeangnamEnt 6 0%
005430.KS KorApoSvc 10 49%
009240.KS Hanssem 12 0%
036570.KS NCsoft 13 12%
121550.KS KOCREF15CRREIT 60 0%
011790.KS SKC 8 55%
097950.KS CJ CheilJedang 7 55%
051910.KS LGCHEM 4 38%
001750.KS HanyangSecu 4 94%
003550.KS LG Corp 6 39%
081000.KS ILJIN DIAMOND 6 65%
007800.KS SMSB 5 3%
002530.KS ByucksanEng&Const 43 0%
093230.KS SHELL-LINE 1 50%
010520.KS HHYSCO 12 34%
000060.KS Meritz Insurance 6 62%
010660.KS HWACHEON 1 13%
044450.KS KSS LINE 1 26%
036530.KS S&T Holdings 5 48%
015110.KS JoongangConst 2 50%
004840.KS DongilRubBelt 7 61%
138040.KS Meritz Financial 15 0%
000850.KS HMT 16 52%
018880.KS HallaClimCntrl 4 30%
017370.KS WooshinSystems 8 35%
006440.KS Hanil E&C 61 0%
011230.KS SamwhaElec 6 71%
001040.KS CJ 3 41%
101060.KS SBS Media Holdings 2 34%
001450.KS Hyundai M&F INS 1 6%
103130.KS WoongjinEnergy 5 30%
032830.KS SAMSUNG LIFE 12 27%
017670.KS SKTelecom 8 2%
001740.KS SKNetworks 1 35%
002960.KS HankookShellOil 2 12%
000470.KS GREEN INSURANCE 2 10%
004130.KS DAEDUCKGDS 8 44%
033780.KS KT&G 1 4%
016570.KS PacPharm 8 19%
004700.KS ChokwangLeat 3 95%
005930.KS Samsung Electronics 12 68%
002070.KS NAMYEUNG 1 27%
111770.KS Youngone Corp 9 49%
035250.KS Kangwonland 5 44%
000320.KS NorooHoldings 3 52%
000650.KS ChunilExp 8 26%
003650.KS MichangOil 3 9%
006400.KS SAMSUNG SDI COLTD 2 40%
029460.KS KCTech 5 83%
001380.KS SG CHOONGNAM SPINNING 13 21%
003460.KS YuhwaSecu 1 0%
067830.KS SAVEZONE 6 42%
003160.KS DI 2 81%
068290.KS SAMSUNG PUBLISHING 5 41%
002600.KS CHOHEUNG 24 0%
000150.KS DOOSAN 8 95%
102460.KS REYON 2 99%
001790.KS TS 3 46%
104700.KS KISCO 4 95%
007980.KS PAN-PACIFIC 5 94%
104120.KS SHINSUNG FA 1 71%
012600.KS CHUNGHO 9 61%
035000.KS G±R 6 41%
000080.KS HITEJINRO 1 20%
003200.KS IlshinSpng 16 31%
011420.KS IB Sports 8 21%
001430.KS SBC 4 65%
011090.KS Enex 7 94%
011700.KS HanshinMach 3 58%
000360.KS SamwhanCorp 1 10%
000670.KS Youngpoong 2 0%
007810.KS KorCirc 3 24%
051310.KS SUNG JIN GEOTEC 61 0%
037620.KS MIRAEASSETSEC 23 39%
068870.KS LGLS 9 60%
001940.KS KISCO Holdings 4 52%
092230.KS KPXHOLDINGS 3 91%
015230.KS DaechangForging 9 50%
011070.KS LG Innotek 9 62%
092220.KS KEC 6 55%
013570.KS DongyangMecha 4 28%
004410.KS SeoulFoodInd 4 92%
002320.KS HanjinTrnspt 4 44%
103140.KS POONGSAN 3 27%
024900.KS DuckYangInd 6 64%
005880.KS KorLine 13 45%
000240.KS HankookTire 7 42%
025000.KS KPXCHEMICAL 2 41%
005680.KS SamyoungElec 1 19%
025540.KS KorElecTerm 1 0%
020760.KS ILJINDISPLAY 1 57%
084670.KS DONGYANGEXPBUS 7 14%
084870.KS THE BASIC HOUSE 1 36%
006890.KS TAEKYUNGCHEMICAL 9 64%
007540.KS SEMPIO FOODS 2 89%
005950.KS IsuChem 15 79%
004910.KS ChokwangPaint 7 94%
003480.KS HHICHoldings 2 47%
097230.KS HANJIN HVY IND 8 47%
006570.KS DaelimTrdg 2 28%
024070.KS WISCOM 5 0%
005810.KS POONGSAN HOLDINGS 2 42%
009310.KS Charm Engineering 5 44%
006200.KS KECHOLDINGS 5 97%
000210.KS DaelimInd 12 69%
001080.KS ManhoRope&Wire 3 52%
021240.KS WJCOWAY 4 32%
005440.KS HYUNDAIGREENFOOD 6 99%
018470.KS CHOILALUMINUM 5 31%
084010.KS Daehan Steel 3 69%
006090.KS OYANG 8 100%
007160.KS SajoInd 8 100%
005720.KS NEXEN 6 14%
004020.KS HYUNDAI STEEL 4 60%
024090.KS DCM 16 72%
007660.KS ISUPETASYS 6 39%
004560.KS HYUNDAI BNG STEEL 4 65%
008060.KS DaeduckElec 2 57%
134380.KS MCC 13 18%
012400.KS Hermesholdings 6 0%
016560.KS SEOULSB 13 0%
011210.KS HYUNDAI WIA 2 2%
015350.KS PusanCtyGas 10 26%
014300.KS SJHOLDINGS 26 0%
075180.KS SAC 33 0%
001530.KS Dongil 4 28%
088350.KS Korealife 6 28%
030200.KS KT 2 0%
011930.KS SHINSUNG SE 2 9%
057050.KS HYUNDAIHOMESHOP 5 6%
003190.KS RNL BIO 37 0%
060980.KS MANDO 3 22%
000860.KS KunsulChem 2 36%
138440.KS eCoreaReit 2 73%
002220.KS HanilIron&Stl 8 75%
003120.KS IlsungPharm 5 90%
001880.KS SamhoInt 17 64%
004800.KS Hyosung 13 43%
108670.KS LG HAUSYS 9 47%
001230.KS DongkukStlMill 3 41%
002020.KS KOLON CORP 9 44%
010140.KS Samsung Heavy Industries 8 22%
000140.KS HITEHOLDINGS 12 26%
004100.KS TaeyangMtl 9 69%
067250.KS STX O&S 33 5%
035150.KS Baiksan 2 29%
004940.KS KorExBk 18 17%
092200.KS DIC 8 61%
123700.KS SJM 3 7%
049800.KS WOOJIN SELEX 16 23%
012410.KS GLOSTECH 46 0%
100250.KS Chinyang Holdings 5 13%
007480.KS DaihanEunpakgy 17 1%
002710.KS TCC STEEL 4 95%
008110.KS DAIDONG 2 21%
003280.KS HeungaShipping 5 100%
002620.KS JeilPharm 3 9%
012450.KS Samsung Techwin 19 1%
003640.KS UNIONSTEEL 5 25%
008080.KS SamyangOptics 67 0%
058430.KS POSCO C&C 3 43%
007860.KS Hanilewha 5 15%
002820.KS Sunchang 4 9%
002920.KS YoosungEnt 2 27%
025530.KS SJMH 6 28%
000420.KS RocketElec 76 0%
016710.KS DAESUNG HOLDINGS 5 25%
015760.KS KEPCO 5 85%
005750.KS DAELIM B&Co 7 82%
011150.KS CJSEAFOOD 6 29%
004060.KS SGCORPORATION 8 88%
009770.KS SAMJUNGPULP 2 2%
007190.KS Artone Paper 8 23%
027970.KS seha 8 100%
018500.KS DONGWON METAL 7 10%
071970.KS STX Metal 6 89%
092630.KS Badaro3 1 40%
002300.KS HankukPaprMfg 9 32%
001070.KS TaihanTextl 6 29%
008500.KS IljeongInd 1 0%
012690.KS Monalisa 2 65%
005740.KS CrownConf 16 75%
005800.KS ShinyoungWacoal 9 75%
006060.KS HSInd 6 81%
005030.KS PusanCstIron 1 49%
025820.KS LeekuInd 6 87%
006370.KS DaeguDptStr 1 0%
034020.KS DHICO 4 69%
082640.KS TONG YANG LIFE INS 20 100%
001770.KS ShinhwaSilup 7 100%
016090.KS Daehyun 3 44%
015260.KS A&P 7 94%
101790.KS KR2 Delp REIT 28 1%
119250.KS GOLDENNARAEREITS 9 0%
008540.KS KBPRODUCE 276 0%
010690.KS Hwashin 2 10%
025890.KS HankookSteel 1 70%
002630.KS OBI 4 89%
021050.KS Seowon 5 67%
004540.KS KleanNara 2 58%
012170.KS Keystone Global 9 56%
011720.KS Hyundai P&C 72 0%
064420.KS KPChemicalCorp 5 59%
004550.KS DaewooMtrSales 17 0%
001460.KS BYC 5 5%
145990.KS SYC 0 %
023000.KS SAMWONSTEEL 0 %
019440.KS SeAH SPECIAL STEEL 0 %
071840.KS Himart 0 %
031430.KS SHINSEGAE INTERNATIONAL 0 %
078520.KS ABLE C&C 0 %
039130.KS HANATOUR SERVICE 0 %
053210.KS KT Skylife 0 %
047810.KS KOREA AEROSPACE 0 %
129260.KS INTERGIS 0 %
110570.KS NEXOLON 0 %
069640.KS MKTREND 0 %
007070.KS GS Retail 0 %
140890.KS TRUS Y 7 REIT 0 %
140910.KS KWANG HEE REIT 0 %
012160.KS YOUNG HEUNG I&S 0 %
022520.KS KOLONINET 0 %
138490.KS KOLON PLASTICS 0 %
139480.KS emart 0 %
139130.KS DGB Financial Group 0 %
0 %