Skip to main content
Daily Trend Bullish
080980.KS Dongbuka5 311 0%
081930.KS ASIAPACIFICNO8 9 6%
009470.KS SamwhaElec 4 72%
009580.KS Moorim P&P 16 76%
001820.KS SamwhaCapacitor 13 50%
122290.KS TY Value SPAC 4 99%
083380.KS Dongbuka13 2 41%
122750.KS WOORISPAC1 1 91%
083390.KS Dongbuka14 30 65%
083610.KS AsiaPacificNo14 23 90%
083350.KS Dongbuka10 6 84%
083580.KS AsiaPacificNo11 1 99%
083600.KS AsiaPacificNo13 1 100%
083570.KS AsiaPacificNo10 32 100%
081940.KS AsiaPacificNo9 9 26%
121910.KS DWS SPAC 2 95%
080180.KS Asia Pacific1 5 100%
002210.KS DongsungPharm 3 98%
005500.KS SamjinPharm 1 98%
090370.KS AVISTA 3 100%
005690.KS Pharmicell 3 84%
000100.KS Yuhan 2 83%
081200.KS Asia Pacific3 1 82%
118000.KS WOORIDUL SCIENCES 7 100%
081660.KS FILA KOREA 2 74%
002100.KS Kyungnong 3 98%
139200.KS Hi Gold Ocean 2 16 33%
134000.KS Turtleship No 7 2 16%
042660.KS DSME 13 100%
006740.KS YoungpoongPaprMfg 1 99%
002310.KS AsiaPaprMfg 3 91%
006360.KS GS E&C 2 85%
000040.KS S&TMOTORS 8 98%
006490.KS LOENK 22 74%
009200.KS MOORIM PAPER 6 100%
083370.KS Dongbuka12 3 54%
008020.KS KyungnamEngy 2 94%
001550.KS Chobi 3 98%
003450.KS HyundaiSecu 9 63%
081190.KS AsiaPacific2 3 99%
001290.KS GOLDENBRIDGEINV&SEC 1 71%
002870.KS ShinpoongPaprMfg 7 98%
003600.KS SK 14 38%
008720.KS Samyang Entech 8 54%
000300.KS SALUM 32 46%
080960.KS Dongbuka3 24 100%
034310.KS NICE 1 100%
003680.KS HansungEnt 5 95%
003010.KS HaeinCorp 1 99%
000990.KS Dongbu HiTek 10 63%
114130.KS Turtleship5 11 100%
002270.KS LotteSamkang 6 62%
090350.KS NOROOPAINT 6 98%
008000.KS WOONGJINCHEMICAL 25 53%
083590.KS AsiaPacificNo12 1 99%
083360.KS Dongbuka11 52 55%
058850.KS KTcs 6 97%
002140.KS KorInd 2 100%
005070.KS CosmoAM&T 7 94%
000950.KS Chonbang 11 100%
033660.KS AJU CAPITAL 1 73%
006350.KS JeonbukBk 3 86%
014680.KS Hanchem 7 88%
023450.KS DONGNAMCHEMICAL 3 32%
010460.KS KorDevFin 24 0%
005620.KS DAESUNGGROUP 2 89%
009380.KS ASIA PAPERTEC 2 84%
090540.KS KOCREF VIII 8 93%
001530.KS Dongil 6 91%
031820.KS Comtec 16 77%
034590.KS INCHEON CITY GAS 4 61%
007700.KS F&F 1 73%
016090.KS Daehyun 10 87%
003610.KS Pangrim 2 98%
010120.KS LSINDUSTRIALSYSTEMS 2 83%
027970.KS seha 6 56%
009150.KS SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 9 44%
090980.KS KoreaPacific02 11 0%
091000.KS KoreaPacific04 11 0%
090970.KS KoreaPacific01 11 48%
003830.KS DaehanSynthFibr 16 77%
016420.KS NHIS 24 45%
025000.KS KPXCHEMICAL 12 39%
083620.KS AsiaPacificNo15 4 66%
003240.KS TaekwangInd 1 99%
008900.KS TEC&CO 14 98%
049770.KS DongwonF&B 4 96%
015350.KS PusanCtyGas 7 28%
006400.KS SAMSUNG SDI COLTD 1 68%
030000.KS CheilWorldwide 1 79%
081210.KS Asia Pacific 4 9 54%
030720.KS DongwonFish 5 72%
003200.KS IlshinSpng 5 59%
100840.KS S&T 3 56%
019300.KS DongilPaprMfg 5 52%
010600.KS YBROAD 5 72%
011070.KS LG Innotek 8 19%
005800.KS ShinyoungWacoal 24 0%
026870.KS DaehanCtyGas 18 80%
020150.KS ILJIN MATERIALS 6 64%
030200.KS KT 3 59%
012600.KS CHUNGHO 1 99%
000390.KS SamhwaPaint 1 73%
021960.KS WOORIFINANCIAL 14 100%
004430.KS SongwonInd 7 71%
079660.KS SJ HP 3 52%
007540.KS SEMPIO FOODS 3 98%
068290.KS SAMSUNG PUBLISHING 4 95%
032640.KS LG Uplus 8 89%
021240.KS WJCOWAY 3 33%
007200.KS JINHEUNGMSB 50 0%
101140.KS ARTIS 3 50%
002840.KS MiwonComcl 13 49%
093370.KS FOOSUNG 14 73%
090990.KS KoreaPacific03 11 0%
033780.KS KT&G 8 34%
082250.KS AsiaPacificNo6 302 0%
082260.KS AsiaPacificNo7 308 0%
082240.KS AsiaPacificNo5 310 0%
011790.KS SKC 3 88%
017670.KS SKTelecom 1 98%
004010.KS LOTTEMIDOPA 1 90%
018880.KS HallaClimCntrl 1 67%
042700.KS HANMISemi 1 78%
080030.KS Dongbuka2 13 23%
105630.KS Hansae 14 83%
010780.KS IS DONGSEO 1 99%
000150.KS DOOSAN 18 100%
010950.KS S-Oil 7 100%
003350.KS HKCManufacture 1 100%
005180.KS Binggrae 3 93%
003410.KS SsangyongCement 3 97%
001060.KS JWPHARMA 4 84%
072130.KS UANGEL 8 98%
004490.KS Global&YuasaBtry 25 100%
111770.KS Youngone Corp 1 100%
069620.KS DAEWOONG PHARM 4 47%
006060.KS HSInd 4 72%
010100.KS KorFlange 2 100%
088980.KS MKIF 26 100%
000270.KS KiaMtr 2 100%
009460.KS HanchangPaper 13 100%
057050.KS HYUNDAIHOMESHOP 1 39%
016590.KS ShindaeyangPapr 3 70%
001300.KS CheilInd 13 71%
003720.KS SamyoungChem 16 69%
051910.KS LGCHEM 4 74%
003580.KS Dongwon 1 39%
005560.KS JS Cable 1 98%
036570.KS NCsoft 12 70%
002720.KS KukjePharm 10 58%
003850.KS BoryungPharm 1 90%
007980.KS PAN-PACIFIC 1 99%
002320.KS HanjinTrnspt 3 100%
002000.KS HankukGlas 1 97%
006110.KS SamaAlum 3 91%
017370.KS WooshinSystems 6 53%
010620.KS HyundaiMipoDock 10 97%
123690.KS HANKOOKCOSMETICS 5 78%
020760.KS ILJINDISPLAY 1 83%
084670.KS DONGYANGEXPBUS 6 50%
010140.KS Samsung Heavy Industries 26 59%
007660.KS ISUPETASYS 17 100%
002550.KS LIG Insurance 1 77%
007340.KS DongahTire 1 98%
012510.KS DuzonBizon 3 82%
051630.KS ChinYangChem 10 100%
000760.KS RifaInd 1 30%
053690.KS HanmiGlobal 2 98%
015890.KS TaekyungInd 2 100%
003650.KS MichangOil 7 26%
011390.KS BusanInd 4 94%
011280.KS TailimPkgInd 3 88%
001720.KS ShinyoungSecu 6 26%
128940.KS HanmiPharm 10 37%
005830.KS DongbuIns 1 47%
002920.KS YoosungEnt 1 99%
009680.KS MT 2 40%
008700.KS AnamElec 26 75%
003780.KS Chinyang Industry 10 20%
010640.KS ChinYangPoly 4 53%
009410.KS TAEYOUNG E&C 3 91%
007630.KS GSI 4 58%
008350.KS NamsunAlum 5 94%
011810.KS STX 12 64%
005980.KS SungjeeConst 6 81%
080970.KS Dongbuka4 2 60%
001260.KS NamkwangEng&Const 2 99%
033530.KS SEJONG 7 97%
008970.KS DongyangStlPipe 2 95%
002200.KS KorExptPkgInd 3 71%
001680.KS Daesang 5 92%
108890.KS Turtleship04 9 28%
002760.KS Bolak 12 96%
000520.KS SamilPharm 4 97%
007110.KS IlshinStone 1 90%
019490.KS Hitron 2 94%
037270.KS PhoenixComm 4 78%
012630.KS Hyundai Dvp Co 8 100%
000120.KS KorExp 2 85%
005110.KS Hanchang 9 78%
009280.KS DAHAAM e-TEC 2 36%
036460.KS Kogas 1 76%
069460.KS DAEHOAL 4 92%
006390.KS HyundaiCement 1 78%
033250.KS CHASYS 2 44%
109070.KS KGP 15 70%
014350.KS ShinilEng 3 0%
001390.KS KGC 3 89%
014990.KS In the F 2 36%
025620.KS Shinwoo 13 39%
097950.KS CJ CheilJedang 4 58%
003480.KS HHICHoldings 5 100%
034300.KS ShinsegaeE&C 1 73%
007310.KS Ottogi 2 33%
053000.KS WooriFinance 20 33%
101990.KS PAVCO 31 0%
093400.KS Korea Pacific 05 10 0%
117930.KS HJS 33 0%
093410.KS Korea Pacific 06 45 0%
002960.KS HankookShellOil 3 20%
073240.KS KUMHOTIRE 8 48%
025850.KS KPXFINECHEMICAL 13 2%
032350.KS LOTTE TOUR 1 72%
099210.KS Korea Pacific 07 10 0%
020000.KS Handsome 2 68%
000540.KS HeungkukF&MIns 2 77%
114140.KS Turtleship6 6 81%
018470.KS CHOILALUMINUM 1 98%
009970.KS YoungoneHoldings 7 66%
007610.KS SeondoElec 3 98%
008250.KS EagonInd 2 96%
003000.KS BukwangPharm 24 90%
008770.KS HtlShilla 4 30%
000220.KS YuyuPharma 2 95%
001340.KS PaikkwangInd 14 97%
005930.KS Samsung Electronics 2 44%
025750.KS HomeDeco 2 99%
082740.KS Doosan Engine 22 63%
004540.KS KleanNara 8 84%
002900.KS TongyangMoolsan 2 93%
010960.KS SDC 2 95%
014910.KS SungmoonElec 4 78%
096770.KS SK Innovation 8 76%
002820.KS Sunchang 1 100%
002030.KS Asia Cement 2 92%
004980.KS SungshinCement 2 98%
001510.KS SKSecu 7 91%
069960.KS HYUNDAIDEPTST 4 59%
011760.KS HyundaiCorp 2 80%
017390.KS SeoulCtyGas 4 0%
002600.KS CHOHEUNG 3 0%
010580.KS JICO 3 97%
000020.KS DongwhaPharm 4 46%
012450.KS Samsung Techwin 2 90%
004740.KS BorneoIntFurn 8 0%
011800.KS BaemyungMtl 26 0%
005900.KS DONGYAVG ENG CONST 54 0%
006890.KS TAEKYUNGCHEMICAL 16 94%
002070.KS NAMYEUNG 6 58%
012320.KS KyungDongCtyGas 8 90%
001310.KS PoonglimInd 12 0%
088790.KS JINDO 5 30%
011230.KS SamwhaElec 2 71%
069260.KS Huchems 3 2%
025610.KS KOREAMSB 10 0%
000660.KS HynixSemi 3 25%
025560.KS Mirae 1 0%
011780.KS KumhoPetrochem 2 36%
000830.KS Samsung C&T Corporation 14 23%
031440.KS SF 2 1%
128820.KS DAESUNGIND 3 47%
085310.KS NK 4 64%
003160.KS DI 8 46%
092220.KS KEC 9 45%
001140.KS KukboTrnspt 1 64%
024900.KS DuckYangInd 2 99%
017940.KS E1 6 78%
036580.KS FARMSCO 15 25%
028050.KS Samsung Engineering 8 58%
017180.KS Myungmoon Pharm 3 99%
028100.KS Dong Ah E&C 1 96%
069730.KS DSRWIRE 6 98%
014160.KS DaeyoungPkg 1 58%
009140.KS KyunginElec 8 69%
084680.KS E-WORLD 2 96%
002710.KS TCC STEEL 1 71%
014580.KS BaekkwangMinPdt 2 68%
009810.KS KP 2 82%
026940.KS Bookook Steel 4 66%
003940.KS SamyangGenex 26 100%
001210.KS KumhoElec 21 99%
012280.KS YeonghwaMtl 6 86%
020120.KS Incube 3 85%
011500.KS HANNONG 3 97%
005320.KS Kukdong 7 93%
004800.KS Hyosung 7 21%
005940.KS WIS 7 58%
035510.KS SHINSEGAE I&C 7 100%
004170.KS Shinsegae 5 77%
051900.KS LGH&H 3 39%
005450.KS ShinhanEng&Const 1 26%
002990.KS KumhoIndustrial 2 90%
017040.KS KwangmyungElecEng 2 95%
096760.KS JW HOLDINGS 3 81%
002780.KS ChinhungInt 5 100%
016880.KS WOONGJIN HOLDINGS 11 96%
021050.KS Seowon 7 87%
005870.KS HuneedTechnologies 11 19%
030790.KS TYSYSTEMS 12 98%
047050.KS DWIC 9 54%
047040.KS DWEC 8 93%
005440.KS HYUNDAIGREENFOOD 7 100%
010660.KS HWACHEON 6 55%
004720.KS WOORIDUL PHARM 6 77%
029780.KS SAMSUNG CARD 5 43%
006260.KS LS 5 72%
090430.KS AMOREPACIFIC 4 34%
000400.KS LotteInsurance 1 67%
130660.KS KEPID 1 91%
010040.KS Krc 1 100%
000910.KS Union 2 75%
014790.KS HallaEng&Const 2 92%
017550.KS SoosanHvyInd 2 96%
011000.KS VGXI 7 30%
104110.KS SHINSUNG ENG 17 69%
023530.KS LOTTE SHOPPING 10 64%
011200.KS HyundaiMercMar 10 88%
005300.KS LotteChilsung 7 77%
083420.KS KPX GREEN CHEMICAL 5 64%
105840.KS WOOJIN 1 70%
102280.KS SBW 3 100%
013360.KS IlsungConst 3 98%
011150.KS CJSEAFOOD 23 99%
007590.KS DongbangAgro 2 95%
000800.KS KeangnamEnt 6 0%
002300.KS HankukPaprMfg 10 68%
092230.KS KPXHOLDINGS 5 3%
014830.KS UNID 1 38%
000480.KS ChosunRefrctr 1 74%
121550.KS KOCREF15CRREIT 60 0%
034020.KS DHICO 8 30%
107590.KS MSC 1 49%
015590.KS DaekyungMach&Eng 1 88%
001080.KS ManhoRope&Wire 14 53%
007800.KS SMSB 5 3%
002530.KS ByucksanEng&Const 43 0%
015760.KS KEPCO 5 34%
010520.KS HHYSCO 12 34%
006040.KS DongwonInd 1 65%
015540.KS Wealth Bridge 17 49%
015110.KS JoongangConst 2 50%
005680.KS SamyoungElec 13 44%
027740.KS MANIKER 3 38%
006440.KS Hanil E&C 61 0%
019180.KS THN 2 58%
077970.KS STXEngine 7 5%
003230.KS SamyangFood 11 40%
126560.KS Hyundai HCN 7 21%
037710.KS Gwangju Shinsegae 7 58%
001130.KS DaehanFlrMill 2 43%
004080.KS Shinhung 15 43%
023590.KS DaouTech 1 55%
005740.KS CrownConf 3 51%
003690.KS Korean Re 4 18%
000470.KS GREEN INSURANCE 2 10%
000430.KS DaewonKangup 2 56%
052690.KS KEPCO E&C 1 25%
103590.KS ILJIN ELECTRIC 1 89%
003300.KS HanilCement 2 7%
007120.KS UNIMO C&C 3 48%
016570.KS PacPharm 8 19%
000230.KS IldongPharm 19 99%
023810.KS INFAC 4 90%
047400.KS SSYMaterials 2 99%
008600.KS WillBes 11 98%
004150.KS HansolPapr 1 80%
004310.KS Hyundai pharm 10 79%
009540.KS HHI 23 72%
010050.KS KIB 5 97%
017800.KS HyundaiElev 1 82%
010820.KS FIRSTEC 2 94%
016380.KS DONGBU STL 5 90%
004890.KS DIC 5 90%
010060.KS OCI 1 62%
006200.KS KECHOLDINGS 1 99%
051600.KS KEPCO KPS 2 26%
004090.KS KorPetro 2 98%
004020.KS HYUNDAI STEEL 3 61%
007570.KS IlyangPharm 5 49%
027390.KS HanwhaTimeworld 4 89%
009420.KS HANALL BIOPHARMA 2 96%
002410.KS PumyangConst 1 85%
004830.KS Duksung 7 77%
078000.KS TELCOWARE 2 90%
005010.KS HUSTEEL 1 90%
009270.KS Shinwon 1 96%
003080.KS SungboChem 4 36%
023800.KS Inzi 4 98%
074610.KS EN3 13 98%
071050.KS KIH 4 42%
044820.KS COSMAX 4 82%
091090.KS SEWON CELLONTECH 4 97%
004200.KS KorDev 2 97%
000180.KS SCEHoldings 1 97%
009160.KS SIMPAC 1 99%
011330.KS UNI CHEM 1 100%
008040.KS DONGAONE 2 59%
000210.KS DaelimInd 3 39%
001440.KS TaihanElecWire 3 55%
102260.KS Dongsung Holdings 3 64%
011690.KS YUYANG D&U 3 70%
004410.KS SeoulFoodInd 6 53%
005820.KS Wonlim 12 59%
034730.KS SK C&C 10 48%
025820.KS LeekuInd 9 100%
005360.KS Monami 7 93%
016610.KS DongbuSecu 5 90%
134790.KS Teems 1 88%
012800.KS DAECHANG 1 99%
002150.KS DOHWA ENGINEERING 1 99%
012200.KS KeyangElecMach 2 94%
071950.KS KOAS 2 98%
086280.KS HYUNDAIGLOVIS 3 65%
018670.KS SKGas 4 93%
002880.KS DAYOU A-TECH 7 98%
004360.KS SEBANG 31 98%
014280.KS KumkangInd 8 77%
003070.KS KolonEng&Const 8 79%
034120.KS SBS 7 58%
001880.KS SamhoInt 7 96%
015360.KS YESCO 4 58%
104700.KS KISCO 4 64%
003470.KS TONGYANG SECURITIES 4 65%
071090.KS HISTEEL 1 85%
004920.KS SAMYUNG HOLDINGS 1 93%
006340.KS DaewonCbl 1 98%
002460.KS HwasungInd 2 92%
006980.KS WoosungFeed 2 94%
094280.KS HYOSUNG ITX 7 87%
039490.KS KIWOOM 7 62%
025860.KS NamhaeChem 1 86%
023960.KS SC ENGINEERING 4 10%
004140.KS DongbangTrnspt&Log 2 91%
013580.KS KyeryongConst 2 91%
005960.KS Dongbu Corporation 3 85%
020560.KS Asiana Airlines 4 49%
002170.KS SamyangTongsang 1 50%
032560.KS HwangKum S&T 2 86%
004560.KS HYUNDAI BNG STEEL 2 90%
015020.KS e-STARCO 9 11%
004000.KS Samsung Fine Chemicals 21 22%
014530.KS KukdongOil&Chem 5 90%
042670.KS DSINFRA 1 58%
002700.KS ShinilInd 1 61%
014130.KS HanExpress 6 39%
006840.KS AKPetrochem 4 36%
120030.KS CHOSUN WELDING 1 96%
000680.KS LSNetworks 11 59%
004960.KS HanshinConst 1 83%
136490.KS SUNJIN 1 14%
044380.KS JOOYONTECH 6 55%
009320.KS DAEWOOELECCOMPONENTS 15 21%
009180.KS HansolCSN 11 62%
004970.KS Silla 2 24%
058730.KS Dong A S-tech 2 94%
009190.KS DaiyangMtl 3 95%
002220.KS HanilIron&Stl 2 73%
001780.KS DONGYANG GC 2 96%
084010.KS Daehan Steel 1 22%
000490.KS Daedong 3 76%
004870.KS AIINS 19 35%
000500.KS GAONCABLE 10 70%
000970.KS KorCastIronPipe 2 40%
001470.KS SambuConst 3 0%
003960.KS SJDR 1 13%
004770.KS SunnyElec 2 46%
003560.KS IHQ 20 5%
001020.KS PaperCorea 3 74%
007280.KS KOSCO 1 63%
005390.KS ShinsungTongsang 6 55%
000890.KS BohaeBrew 2 96%
028670.KS STX Pan Ocean 5 37%
019170.KS ShinpoongPharm 23 82%
001420.KS TaewonMulsan 12 97%
006660.KS Samsung Climate Control Co Ltd 1 72%
013700.KS SamwhanCamus 1 76%
009070.KS KCTC 1 91%
016450.KS HansaeYes24Holdings 2 88%
008420.KS MoonbaeStl 3 99%
033180.KS Feelux 24 88%
008490.KS SuheungCap 18 94%
030210.KS KTBSEC 6 78%
024720.KS KOREAKOLMAR 4 87%
008260.KS NI STEEL 2 98%
011300.KS Seongan 16 100%
007460.KS KIC 11 46%
002360.KS SH ENERCHEM 1 86%
023150.KS MHETHANOL 1 100%
007210.KS Byuksan 3 89%
003920.KS NamyangDairy 9 95%
004990.KS LotteConf 8 86%
009440.KS KC Green Holdings 6 99%
003490.KS KAL 5 60%
001560.KS CHEILGRINDING 1 40%
104120.KS SHINSUNG FA 1 71%
004840.KS DongilRubBelt 1 75%
119650.KS KC COTTRELL 1 100%
001200.KS EUGENEIS 3 48%
023350.KS KECC 3 81%
058650.KS SAH 12 42%
009290.KS KwangdongPharm 2 96%
011160.KS Doosanenc 4 39%
001570.KS Kumyang 8 70%
000050.KS Kyungbang 3 59%
000810.KS Samsung Fire & Marine Insurance 5 47%
007690.KS KukdoChem 12 60%
004450.KS SamhwaCrown&Closure 7 4%
004250.KS NPC 10 16%
005490.KS POSCO 2 1%
015860.KS ILJINHOLDINGS 1 56%
005250.KS GCH Corp 2 61%
009450.KS KYUNGDONGNAVIEN 2 25%
071320.KS KDHC 3 36%
011170.KS HonamPetrochem 12 0%
025890.KS HankookSteel 1 88%
005190.KS DongsungChem 5 26%
000360.KS SamwhanCorp 1 10%
002790.KS AmoreG 4 9%
051310.KS SUNG JIN GEOTEC 61 0%
037620.KS MIRAEASSETSEC 23 39%
138930.KS BS Financial Group 2 19%
008930.KS Hanmi Holdings 3 64%
001360.KS Samsung Pharmaceutical Ind 6 46%
093240.KS ELITE BASIC 8 99%
000370.KS Hanwha General Ins 1 75%
003090.KS Daewoong 7 64%
013520.KS HS R&A 4 87%
068870.KS LGLS 9 60%
000640.KS DongaPharm 3 70%
017960.KS HankukCarbon 23 99%
008560.KS MERITZ SECU 7 66%
001500.KS HMCIB 4 49%
030610.KS KYOBOSECURITIES 3 88%
003570.KS S&TDynamics 6 14%
002390.KS HandokPharm 9 81%
004380.KS SAMICKTHK 3 90%
003530.KS HanwhaSecu 1 32%
063160.KS CKDBio 1 66%
093050.KS LG FASHION 3 93%
000700.KS HanjinShippingHoldings 4 99%
026890.KS DPC 9 72%
006800.KS DaewooSecu 8 40%
077500.KS Uniquest 4 87%
001620.KS DongkookInd 2 93%
013000.KS Sewooglobal 2 99%
001250.KS GS Global 8 99%
002810.KS SamyungTrdg 7 72%
016360.KS Samsung Securities 4 21%
008870.KS Kumbi 4 82%
002420.KS Century 9 73%
012750.KS S1 7 22%
005420.KS COSMOCHEM 3 95%
002250.KS KeunwhaPharm 8 64%
012610.KS KyunginSynth 1 71%
006380.KS CAPRO 7 68%
090080.KS PHC 9 63%
003060.KS Schnell Biopharmaceuticals 10 36%
122900.KS iMarketKorea 2 23%
016580.KS WhaninPharm 10 71%
017900.KS AUK 12 61%
001630.KS CHongkundang 5 18%
095720.KS WOONGJIN THINKBIG 1 1%
078930.KS GS 3 7%
004690.KS Samchully 3 25%
001120.KS LGInt 3 49%
006220.KS BkCheju 8 0%
009830.KS HanwhaChem 10 0%
006650.KS KPIC 21 0%
002350.KS NEXENTIRE 25 0%
117580.KS DAESUNGENERGY 10 33%
001800.KS ORION 1 1%
010770.KS PHHC 1 69%
029530.KS SINDOH 4 0%
014820.KS DWS 2 16%
019680.KS DAEKYO 3 22%
003220.KS Daewonpharm 9 48%
005090.KS SamkwangGlass 1 0%
003620.KS SsangyongMtr 4 50%
041650.KS SANGSIN 34 43%
115390.KS L&L 4 3%
079160.KS CJ CGV 4 24%
066570.KS LGELECTRONICS 10 1%
005850.KS SLCORP 1 47%
024890.KS DaewonChem 10 51%
010130.KS KorZinc 5 74%
005380.KS HyundaiMtr 5 51%
002380.KS KCC 3 76%
079430.KS LIVART 1 100%
003520.KS YungjinPharm 11 69%
003540.KS DaishinSecu 1 59%
084690.KS Daesang Holdings 7 90%
006280.KS GC Corp 6 93%
000880.KS Hanwha 15 57%
002450.KS SamickMusInstr 13 100%
CBK.DE Commerzbank AG 11 49%
001520.KS TONGYANG 1 94%
000070.KS SAMYANGHOLDINGS 3 42%
005610.KS SamlipGenFood 8 81%
016800.KS Fursys 14 21%
034220.KS LG Display 8 6%
035420.KS NHN 15 27%
002240.KS KISWire 5 80%
100220.KS VISANG 1 1%
086790.KS HANAFINANCIALGR 1 52%
105560.KS KBFinancialGroup 3 3%
017810.KS PMO Holdings 1 26%
024110.KS IBK 1 4%
006120.KS SKChem 5 9%
001270.KS BookookSecu 18 44%
036530.KS S&T Holdings 7 89%
004270.KS Namsung 9 64%
012330.KS Mobis 6 67%
010420.KS HANSOLPNS 2 55%
033270.KS KUP 1 94%
081000.KS ILJIN DIAMOND 4 95%
101060.KS SBS Media Holdings 17 47%
093230.KS SHELL-LINE 11 57%
114090.KS GKL 5 69%
001040.KS CJ 10 35%
003550.KS LG Corp 6 41%
064960.KS S&T DAEWOO 1 23%
014440.KS YoungboChem 1 43%
120110.KS KOLON IND 3 37%
089470.KS HEP 3 56%
001450.KS Hyundai M&F INS 4 56%
012400.KS Hermesholdings 6 0%
016560.KS SEOULSB 13 0%
092440.KS KISHIN 1 0%
003030.KS SeAhStl 19 10%
033240.KS JahwaElec 4 4%
004710.KS HansolTechnics 8 3%
014300.KS SJHOLDINGS 26 0%
004370.KS Nongshim 5 10%
000850.KS HMT 3 32%
072710.KS NongshimHoldings 3 0%
021820.KS SewonPrecsnInd 5 1%
005430.KS KorApoSvc 1 12%
055550.KS ShinhanGroup 2 2%
003190.KS RNL BIO 37 0%
009240.KS Hanssem 11 25%
138040.KS Meritz Financial 5 35%
103130.KS WoongjinEnergy 12 0%
138440.KS eCoreaReit 2 73%
004130.KS DAEDUCKGDS 13 7%
004700.KS ChokwangLeat 7 66%
029460.KS KCTech 5 81%
001740.KS SKNetworks 1 78%
035250.KS Kangwonland 1 54%
067250.KS STX O&S 33 5%
008730.KS YoulchonChem 1 66%
004940.KS KorExBk 18 17%
012410.KS GLOSTECH 46 0%
067830.KS SAVEZONE 1 0%
001380.KS SG CHOONGNAM SPINNING 2 0%
000320.KS NorooHoldings 6 36%
032830.KS SAMSUNG LIFE 5 12%
007480.KS DaihanEunpakgy 17 1%
011700.KS HanshinMach 4 95%
102460.KS REYON 4 74%
011090.KS Enex 7 99%
003460.KS YuhwaSecu 1 62%
011420.KS IB Sports 14 75%
000670.KS Youngpoong 7 34%
001430.KS SBC 1 4%
001750.KS HanyangSecu 5 53%
003640.KS UNIONSTEEL 5 25%
007810.KS KorCirc 11 1%
008080.KS SamyangOptics 67 0%
035000.KS G±R 6 0%
001790.KS TS 1 36%
000420.KS RocketElec 76 0%
000080.KS HITEJINRO 1 22%
000060.KS Meritz Insurance 4 26%
013570.KS DongyangMecha 1 73%
084870.KS THE BASIC HOUSE 2 8%
015230.KS DaechangForging 8 13%
001940.KS KISCO Holdings 8 100%
103140.KS POONGSAN 2 51%
005880.KS KorLine 4 50%
000240.KS HankookTire 4 56%
025540.KS KorElecTerm 2 35%
044450.KS KSS LINE 5 40%
007190.KS Artone Paper 8 23%
004910.KS ChokwangPaint 1 26%
005950.KS IsuChem 18 72%
024070.KS WISCOM 7 12%
092630.KS Badaro3 1 40%
005810.KS POONGSAN HOLDINGS 11 20%
009310.KS Charm Engineering 6 45%
097230.KS HANJIN HVY IND 4 13%
006570.KS DaelimTrdg 7 47%
000860.KS KunsulChem 12 67%
024090.KS DCM 4 99%
005720.KS NEXEN 1 36%
006090.KS OYANG 1 87%
007160.KS SajoInd 1 35%
088350.KS Korealife 4 23%
011930.KS SHINSUNG SE 4 44%
075180.KS SAC 10 0%
011210.KS HYUNDAI WIA 5 57%
060980.KS MANDO 6 11%
008060.KS DaeduckElec 8 0%
134380.KS MCC 4 17%
092200.KS DIC 4 100%
003120.KS IlsungPharm 3 59%
035150.KS Baiksan 6 83%
001230.KS DongkukStlMill 7 89%
004100.KS TaeyangMtl 1 80%
100250.KS Chinyang Holdings 2 28%
123700.KS SJM 6 22%
002020.KS KOLON CORP 3 48%
108670.KS LG HAUSYS 2 67%
049800.KS WOOJIN SELEX 3 0%
000140.KS HITEHOLDINGS 4 4%
058430.KS POSCO C&C 2 100%
033920.KS Muhak 1 84%
008110.KS DAIDONG 5 52%
007860.KS Hanilewha 1 0%
003280.KS HeungaShipping 2 54%
002620.KS JeilPharm 4 0%
016710.KS DAESUNG HOLDINGS 12 37%
005750.KS DAELIM B&Co 2 96%
004060.KS SGCORPORATION 6 97%
009770.KS SAMJUNGPULP 14 27%
101790.KS KR2 Delp REIT 28 1%
025530.KS SJMH 3 0%
119250.KS GOLDENNARAEREITS 9 0%
000590.KS CSHOLDINGS 1 100%
001070.KS TaihanTextl 2 87%
018500.KS DONGWON METAL 2 70%
071970.KS STX Metal 7 24%
008540.KS KBPRODUCE 276 0%
012690.KS Monalisa 2 99%
005030.KS PusanCstIron 1 92%
006370.KS DaeguDptStr 2 1%
011720.KS Hyundai P&C 72 0%
001770.KS ShinhwaSilup 6 100%
064420.KS KPChemicalCorp 5 59%
082640.KS TONG YANG LIFE INS 5 47%
000650.KS ChunilExp 2 26%
015260.KS A&P 2 46%
010690.KS Hwashin 8 80%
002630.KS OBI 11 47%
004550.KS DaewooMtrSales 17 0%
012170.KS Keystone Global 3 50%
008500.KS IljeongInd 10 32%
001460.KS BYC 4 69%
012160.KS YOUNG HEUNG I&S 0 %
039130.KS HANATOUR SERVICE 0 %
031430.KS SHINSEGAE INTERNATIONAL 0 %
022520.KS KOLONINET 0 %
069640.KS MKTREND 0 %
007070.KS GS Retail 0 %
138490.KS KOLON PLASTICS 0 %
139130.KS DGB Financial Group 0 %
071840.KS Himart 0 %
023000.KS SAMWONSTEEL 0 %
145990.KS SYC 0 %
139480.KS emart 0 %
053210.KS KT Skylife 0 %
019440.KS SeAH SPECIAL STEEL 0 %
047810.KS KOREA AEROSPACE 0 %
0 %
110570.KS NEXOLON 0 %
078520.KS ABLE C&C 0 %
140890.KS TRUS Y 7 REIT 0 %
140910.KS KWANG HEE REIT 0 %
129260.KS INTERGIS 0 %