Skip to main content
Daily Trend Bullish
080980.KS Dongbuka5 311 0%
083380.KS Dongbuka13 7 72%
081930.KS ASIAPACIFICNO8 9 6%
122290.KS TY Value SPAC 4 99%
081660.KS FILA KOREA 1 46%
122750.KS WOORISPAC1 1 91%
001720.KS ShinyoungSecu 6 21%
083390.KS Dongbuka14 30 65%
083610.KS AsiaPacificNo14 23 90%
083350.KS Dongbuka10 6 84%
042660.KS DSME 3 9%
083580.KS AsiaPacificNo11 1 99%
083600.KS AsiaPacificNo13 1 100%
083570.KS AsiaPacificNo10 32 100%
081940.KS AsiaPacificNo9 9 26%
121910.KS DWS SPAC 2 95%
080180.KS Asia Pacific1 5 100%
081200.KS Asia Pacific3 1 82%
030000.KS CheilWorldwide 12 85%
005800.KS ShinyoungWacoal 3 92%
139200.KS Hi Gold Ocean 2 16 33%
134000.KS Turtleship No 7 2 16%
008020.KS KyungnamEngy 2 94%
101140.KS ARTIS 3 81%
003450.KS HyundaiSecu 9 63%
105630.KS Hansae 1 96%
003720.KS SamyoungChem 5 85%
004490.KS Global&YuasaBtry 12 98%
009460.KS HanchangPaper 8 100%
081190.KS AsiaPacific2 3 99%
003600.KS SK 14 38%
008720.KS Samyang Entech 8 54%
036570.KS NCsoft 7 70%
080960.KS Dongbuka3 24 100%
000810.KS Samsung Fire & Marine Insurance 8 99%
017960.KS HankukCarbon 16 100%
008350.KS NamsunAlum 1 100%
084670.KS DONGYANGEXPBUS 3 18%
010620.KS HyundaiMipoDock 3 53%
114130.KS Turtleship5 11 100%
051630.KS ChinYangChem 9 100%
009540.KS HHI 3 37%
035250.KS Kangwonland 1 100%
008000.KS WOONGJINCHEMICAL 25 53%
083590.KS AsiaPacificNo12 1 99%
083360.KS Dongbuka11 52 55%
003570.KS S&TDynamics 3 72%
049800.KS WOOJIN SELEX 6 100%
006350.KS JeonbukBk 3 86%
000890.KS BohaeBrew 1 88%
010460.KS KorDevFin 24 0%
005620.KS DAESUNGGROUP 2 89%
016360.KS Samsung Securities 17 64%
003490.KS KAL 3 95%
012750.KS S1 8 66%
086280.KS HYUNDAIGLOVIS 7 44%
008500.KS IljeongInd 4 99%
009380.KS ASIA PAPERTEC 2 84%
005360.KS Monami 17 53%
090540.KS KOCREF VIII 8 93%
008560.KS MERITZ SECU 21 100%
002410.KS PumyangConst 3 100%
002150.KS DOHWA ENGINEERING 1 100%
008060.KS DaeduckElec 3 96%
010050.KS KIB 4 83%
020120.KS Incube 21 98%
015350.KS PusanCtyGas 1 68%
012690.KS Monalisa 1 95%
000100.KS Yuhan 1 100%
000210.KS DaelimInd 1 82%
058850.KS KTcs 2 98%
010640.KS ChinYangPoly 5 94%
005740.KS CrownConf 20 100%
122900.KS iMarketKorea 1 100%
071970.KS STX Metal 15 44%
126560.KS Hyundai HCN 5 68%
002170.KS SamyangTongsang 8 92%
051600.KS KEPCO KPS 7 59%
084680.KS E-WORLD 7 97%
002250.KS KeunwhaPharm 4 70%
015760.KS KEPCO 4 75%
008110.KS DAIDONG 19 49%
002880.KS DAYOU A-TECH 3 64%
003780.KS Chinyang Industry 5 100%
012450.KS Samsung Techwin 1 45%
091000.KS KoreaPacific04 11 0%
090980.KS KoreaPacific02 11 0%
090970.KS KoreaPacific01 11 48%
002000.KS HankukGlas 8 45%
016420.KS NHIS 24 45%
002780.KS ChinhungInt 10 100%
001070.KS TaihanTextl 1 51%
014160.KS DaeyoungPkg 5 90%
083620.KS AsiaPacificNo15 4 66%
023800.KS Inzi 4 99%
002710.KS TCC STEEL 10 87%
000060.KS Meritz Insurance 2 99%
009240.KS Hanssem 1 50%
096760.KS JW HOLDINGS 1 73%
001940.KS KISCO Holdings 18 100%
075180.KS SAC 6 83%
005380.KS HyundaiMtr 4 96%
058730.KS Dong A S-tech 4 100%
100250.KS Chinyang Holdings 3 96%
026940.KS Bookook Steel 1 53%
013000.KS Sewooglobal 22 100%
008900.KS TEC&CO 14 98%
001420.KS TaewonMulsan 7 100%
010040.KS Krc 4 98%
014990.KS In the F 6 94%
010770.KS PHHC 7 97%
023150.KS MHETHANOL 3 96%
009680.KS MT 1 96%
090080.KS PHC 7 97%
009810.KS KP 5 83%
041650.KS SANGSIN 6 98%
011090.KS Enex 14 82%
024890.KS DaewonChem 6 95%
001500.KS HMCIB 19 66%
004980.KS SungshinCement 4 100%
009070.KS KCTC 2 99%
005110.KS Hanchang 2 100%
130660.KS KEPID 1 96%
016610.KS DongbuSecu 2 100%
013700.KS SamwhanCamus 6 100%
011280.KS TailimPkgInd 4 98%
005300.KS LotteChilsung 2 90%
004270.KS Namsung 5 98%
081210.KS Asia Pacific 4 9 54%
001520.KS TONGYANG 5 96%
003560.KS IHQ 2 37%
016800.KS Fursys 2 40%
002460.KS HwasungInd 1 40%
005850.KS SLCORP 1 68%
029780.KS SAMSUNG CARD 1 45%
001380.KS SG CHOONGNAM SPINNING 1 91%
082740.KS Doosan Engine 3 2%
033530.KS SEJONG 4 90%
003000.KS BukwangPharm 20 57%
035150.KS Baiksan 1 81%
000120.KS KorExp 11 81%
019300.KS DongilPaprMfg 5 52%
134380.KS MCC 5 68%
026870.KS DaehanCtyGas 18 80%
014910.KS SungmoonElec 9 96%
009830.KS HanwhaChem 6 80%
015230.KS DaechangForging 4 51%
069620.KS DAEWOONG PHARM 3 88%
004130.KS DAEDUCKGDS 21 76%
078930.KS GS 19 68%
003550.KS LG Corp 19 78%
008730.KS YoulchonChem 17 91%
002990.KS KumhoIndustrial 15 99%
138040.KS Meritz Financial 3 100%
001560.KS CHEILGRINDING 2 85%
004370.KS Nongshim 6 66%
007310.KS Ottogi 6 90%
009320.KS DAEWOOELECCOMPONENTS 6 99%
000880.KS Hanwha 17 82%
003410.KS SsangyongCement 14 100%
002450.KS SamickMusInstr 6 100%
016090.KS Daehyun 4 99%
001020.KS PaperCorea 4 94%
009290.KS KwangdongPharm 22 98%
108670.KS LG HAUSYS 19 72%
014830.KS UNID 19 72%
027970.KS seha 15 66%
002380.KS KCC 13 82%
003620.KS SsangyongMtr 11 67%
028100.KS Dong Ah E&C 8 100%
085310.KS NK 5 100%
019180.KS THN 4 100%
000390.KS SamhwaPaint 3 62%
011210.KS HYUNDAI WIA 3 90%
000270.KS KiaMtr 3 95%
001740.KS SKNetworks 2 97%
015860.KS ILJINHOLDINGS 2 100%
084690.KS Daesang Holdings 1 94%
084010.KS Daehan Steel 1 67%
035420.KS NHN 2 43%
092200.KS DIC 2 99%
008600.KS WillBes 4 75%
007590.KS DongbangAgro 4 100%
007110.KS IlshinStone 3 100%
013360.KS IlsungConst 3 100%
069730.KS DSRWIRE 3 100%
007610.KS SeondoElec 2 99%
004970.KS Silla 1 60%
017800.KS HyundaiElev 1 42%
011420.KS IB Sports 1 100%
002100.KS Kyungnong 1 100%
037710.KS Gwangju Shinsegae 20 51%
012330.KS Mobis 15 94%
005960.KS Dongbu Corporation 15 100%
002350.KS NEXENTIRE 12 82%
004020.KS HYUNDAI STEEL 3 65%
014790.KS HallaEng&Const 2 95%
081000.KS ILJIN DIAMOND 2 99%
001620.KS DongkookInd 4 95%
006890.KS TAEKYUNGCHEMICAL 9 37%
013580.KS KyeryongConst 14 95%
007210.KS Byuksan 7 100%
002810.KS SamyungTrdg 5 70%
004100.KS TaeyangMtl 3 98%
092220.KS KEC 2 94%
011230.KS SamwhaElec 1 92%
001550.KS Chobi 1 100%
005090.KS SamkwangGlass 17 63%
005430.KS KorApoSvc 13 99%
000700.KS HanjinShippingHoldings 12 100%
021960.KS WOORIFINANCIAL 14 100%
034120.KS SBS 5 100%
047400.KS SSYMaterials 4 85%
009270.KS Shinwon 2 98%
017900.KS AUK 1 99%
018470.KS CHOILALUMINUM 7 98%
016380.KS DONGBU STL 8 0%
009140.KS KyunginElec 22 100%
007160.KS SajoInd 21 70%
007810.KS KorCirc 17 92%
014580.KS BaekkwangMinPdt 9 97%
095720.KS WOONGJIN THINKBIG 8 61%
000860.KS KunsulChem 5 64%
032560.KS HwangKum S&T 5 100%
005720.KS NEXEN 3 35%
023810.KS INFAC 2 2%
025860.KS NamhaeChem 2 93%
004560.KS HYUNDAI BNG STEEL 2 95%
000490.KS Daedong 2 100%
002700.KS ShinilInd 1 85%
119650.KS KC COTTRELL 1 92%
005450.KS ShinhanEng&Const 1 99%
002300.KS HankukPaprMfg 1 70%
014680.KS Hanchem 1 99%
023350.KS KECC 1 100%
005690.KS Pharmicell 2 99%
025890.KS HankookSteel 2 100%
009180.KS HansolCSN 5 80%
004140.KS DongbangTrnspt&Log 5 91%
002900.KS TongyangMoolsan 7 83%
017550.KS SoosanHvyInd 9 49%
068290.KS SAMSUNG PUBLISHING 9 89%
000910.KS Union 10 81%
003530.KS HanwhaSecu 22 58%
052690.KS KEPCO E&C 16 64%
092440.KS KISHIN 10 54%
011160.KS Doosanenc 6 61%
011330.KS UNI CHEM 1 98%
002070.KS NAMYEUNG 1 60%
006370.KS DaeguDptStr 1 100%
101060.KS SBS Media Holdings 2 54%
003280.KS HeungaShipping 3 80%
013570.KS DongyangMecha 7 91%
024900.KS DuckYangInd 7 97%
005940.KS WIS 19 75%
010140.KS Samsung Heavy Industries 14 100%
000670.KS Youngpoong 13 62%
057050.KS HYUNDAIHOMESHOP 13 64%
014280.KS KumkangInd 13 96%
114090.KS GKL 1 86%
010690.KS Hwashin 1 99%
015540.KS Wealth Bridge 4 80%
003960.KS SJDR 5 61%
027740.KS MANIKER 6 70%
004770.KS SunnyElec 15 96%
033660.KS AJU CAPITAL 14 100%
004800.KS Hyosung 12 57%
030610.KS KYOBOSECURITIES 8 86%
103130.KS WoongjinEnergy 1 38%
000080.KS HITEJINRO 7 46%
001130.KS DaehanFlrMill 5 72%
083370.KS Dongbuka12 8 27%
014530.KS KukdongOil&Chem 9 97%
097950.KS CJ CheilJedang 3 100%
012280.KS YeonghwaMtl 4 71%
011300.KS Seongan 5 90%
006570.KS DaelimTrdg 6 53%
001680.KS Daesang 1 75%
032350.KS LOTTE TOUR 4 73%
007200.KS JINHEUNGMSB 50 0%
010130.KS KorZinc 3 70%
090990.KS KoreaPacific03 11 0%
005440.KS HYUNDAIGREENFOOD 15 66%
082250.KS AsiaPacificNo6 302 0%
082260.KS AsiaPacificNo7 308 0%
082240.KS AsiaPacificNo5 310 0%
004010.KS LOTTEMIDOPA 1 90%
128820.KS DAESUNGIND 2 98%
001080.KS ManhoRope&Wire 19 54%
064960.KS S&T DAEWOO 13 67%
009410.KS TAEYOUNG E&C 9 100%
010960.KS SDC 4 100%
005810.KS POONGSAN HOLDINGS 11 62%
072710.KS NongshimHoldings 3 65%
051910.KS LGCHEM 3 80%
001880.KS SamhoInt 6 47%
080030.KS Dongbuka2 13 23%
000320.KS NorooHoldings 17 70%
002240.KS KISWire 7 81%
000430.KS DaewonKangup 5 100%
006360.KS GS E&C 1 83%
003010.KS HaeinCorp 8 98%
005750.KS DAELIM B&Co 2 79%
014440.KS YoungboChem 19 39%
004960.KS HanshinConst 8 91%
120110.KS KOLON IND 1 59%
004840.KS DongilRubBelt 4 90%
018880.KS HallaClimCntrl 4 94%
008260.KS NI STEEL 21 100%
000660.KS HynixSemi 19 75%
005930.KS Samsung Electronics 19 81%
103140.KS POONGSAN 3 71%
009160.KS SIMPAC 3 98%
047050.KS DWIC 2 54%
006340.KS DaewonCbl 2 97%
018670.KS SKGas 1 92%
006980.KS WoosungFeed 1 85%
008420.KS MoonbaeStl 7 78%
088980.KS MKIF 26 100%
001200.KS EUGENEIS 21 61%
006800.KS DaewooSecu 21 73%
069960.KS HYUNDAIDEPTST 18 72%
017940.KS E1 15 100%
007690.KS KukdoChem 12 86%
004690.KS Samchully 2 84%
011810.KS STX 4 96%
001290.KS GOLDENBRIDGEINV&SEC 20 75%
051900.KS LGH&H 16 77%
024070.KS WISCOM 14 39%
011170.KS HonamPetrochem 1 76%
005190.KS DongsungChem 1 100%
000300.KS SALUM 3 62%
010580.KS JICO 7 78%
035000.KS G±R 13 62%
010420.KS HANSOLPNS 3 85%
004450.KS SamhwaCrown&Closure 21 63%
034220.KS LG Display 4 27%
001300.KS CheilInd 13 71%
011690.KS YUYANG D&U 16 75%
005560.KS JS Cable 1 98%
136490.KS SUNJIN 4 51%
004430.KS SongwonInd 1 89%
012200.KS KeyangElecMach 1 95%
007120.KS UNIMO C&C 1 97%
093230.KS SHELL-LINE 7 57%
005250.KS GCH Corp 2 17%
001800.KS ORION 2 52%
008040.KS DONGAONE 1 75%
011790.KS SKC 8 70%
001430.KS SBC 11 79%
079160.KS CJ CGV 9 56%
CBK.DE Commerzbank AG 4 65%
007860.KS Hanilewha 2 56%
009470.KS SamwhaElec 3 99%
006040.KS DongwonInd 11 64%
089470.KS HEP 1 48%
005320.KS Kukdong 6 86%
004090.KS KorPetro 3 98%
017040.KS KwangmyungElecEng 2 94%
006090.KS OYANG 1 37%
001060.KS JWPHARMA 14 63%
005490.KS POSCO 21 63%
086790.KS HANAFINANCIALGR 17 63%
005680.KS SamyoungElec 12 92%
005880.KS KorLine 9 73%
005010.KS HUSTEEL 8 89%
008250.KS EagonInd 8 90%
003230.KS SamyangFood 7 99%
001230.KS DongkukStlMill 4 96%
001260.KS NamkwangEng&Const 4 100%
004380.KS SAMICKTHK 3 100%
071090.KS HISTEEL 2 82%
011760.KS HyundaiCorp 2 84%
105840.KS WOOJIN 2 88%
020000.KS Handsome 1 89%
001780.KS DONGYANG GC 1 96%
004200.KS KorDev 1 98%
018500.KS DONGWON METAL 2 72%
029460.KS KCTech 2 94%
003680.KS HansungEnt 3 90%
123700.KS SJM 5 46%
004710.KS HansolTechnics 5 53%
025750.KS HomeDeco 5 70%
103590.KS ILJIN ELECTRIC 5 87%
012320.KS KyungDongCtyGas 6 88%
000140.KS HITEHOLDINGS 7 61%
015020.KS e-STARCO 13 50%
025820.KS LeekuInd 21 99%
006120.KS SKChem 19 54%
021240.KS WJCOWAY 18 54%
021820.KS SewonPrecsnInd 17 40%
055550.KS ShinhanGroup 15 72%
011200.KS HyundaiMercMar 14 90%
001470.KS SambuConst 10 0%
019170.KS ShinpoongPharm 10 85%
120030.KS CHOSUN WELDING 8 85%
090350.KS NOROOPAINT 7 89%
102280.KS SBW 5 81%
000590.KS CSHOLDINGS 4 100%
006260.KS LS 3 61%
004540.KS KleanNara 3 84%
001510.KS SKSecu 3 90%
001340.KS PaikkwangInd 2 99%
053690.KS HanmiGlobal 2 100%
027390.KS HanwhaTimeworld 1 66%
034020.KS DHICO 1 19%
001440.KS TaihanElecWire 1 52%
036460.KS Kogas 1 66%
002550.KS LIG Insurance 1 77%
023960.KS SC ENGINEERING 2 3%
066570.KS LGELECTRONICS 2 39%
005390.KS ShinsungTongsang 2 54%
039490.KS KIWOOM 2 73%
032830.KS SAMSUNG LIFE 3 33%
010100.KS KorFlange 3 100%
003030.KS SeAhStl 4 47%
033250.KS CHASYS 4 79%
010660.KS HWACHEON 5 59%
003480.KS HHICHoldings 5 89%
010820.KS FIRSTEC 5 89%
011700.KS HanshinMach 7 98%
071050.KS KIH 21 65%
009440.KS KC Green Holdings 21 100%
100220.KS VISANG 20 59%
067830.KS SAVEZONE 18 56%
001750.KS HanyangSecu 16 50%
004360.KS SEBANG 11 86%
000990.KS Dongbu HiTek 11 88%
012630.KS Hyundai Dvp Co 9 92%
001530.KS Dongil 8 98%
011390.KS BusanInd 6 100%
020760.KS ILJINDISPLAY 3 93%
000680.KS LSNetworks 1 66%
002920.KS YoosungEnt 1 84%
003300.KS HanilCement 1 10%
000850.KS HMT 6 62%
004920.KS SAMYUNG HOLDINGS 9 52%
004410.KS SeoulFoodInd 9 68%
003540.KS DaishinSecu 19 42%
003160.KS DI 18 95%
044450.KS KSS LINE 8 41%
004990.KS LotteConf 7 63%
002620.KS JeilPharm 3 100%
001250.KS GS Global 2 87%
002600.KS CHOHEUNG 1 0%
007540.KS SEMPIO FOODS 1 67%
029530.KS SINDOH 1 32%
000500.KS GAONCABLE 1 73%
007570.KS IlyangPharm 4 31%
006280.KS GC Corp 3 13%
011000.KS VGXI 20 89%
000640.KS DongaPharm 1 44%
006200.KS KECHOLDINGS 1 71%
047040.KS DWEC 5 34%
033180.KS Feelux 5 61%
003920.KS NamyangDairy 9 25%
004150.KS HansolPapr 10 65%
009310.KS Charm Engineering 3 70%
005980.KS SungjeeConst 6 81%
080970.KS Dongbuka4 2 60%
003090.KS Daewoong 5 85%
108890.KS Turtleship04 9 28%
005830.KS DongbuIns 13 73%
009420.KS HANALL BIOPHARMA 6 87%
009280.KS DAHAAM e-TEC 2 36%
000400.KS LotteInsurance 8 19%
007660.KS ISUPETASYS 12 60%
014350.KS ShinilEng 3 0%
015360.KS YESCO 3 60%
053000.KS WooriFinance 20 33%
101990.KS PAVCO 31 0%
093400.KS Korea Pacific 05 10 0%
117930.KS HJS 33 0%
093410.KS Korea Pacific 06 45 0%
025850.KS KPXFINECHEMICAL 13 2%
099210.KS Korea Pacific 07 10 0%
114140.KS Turtleship6 6 81%
004720.KS WOORIDUL PHARM 3 100%
006740.KS YoungpoongPaprMfg 6 42%
009190.KS DaiyangMtl 9 100%
020560.KS Asiana Airlines 1 53%
010060.KS OCI 1 32%
003850.KS BoryungPharm 7 44%
009970.KS YoungoneHoldings 5 73%
001570.KS Kumyang 7 33%
004740.KS BorneoIntFurn 8 0%
000480.KS ChosunRefrctr 15 73%
011800.KS BaemyungMtl 26 0%
005900.KS DONGYAVG ENG CONST 54 0%
115390.KS L&L 2 25%
005180.KS Binggrae 17 64%
001310.KS PoonglimInd 12 0%
023530.KS LOTTE SHOPPING 1 26%
002320.KS HanjinTrnspt 9 46%
030200.KS KT 5 3%
025610.KS KOREAMSB 10 0%
028050.KS Samsung Engineering 4 7%
000830.KS Samsung C&T Corporation 14 23%
000760.KS RifaInd 13 0%
002870.KS ShinpoongPaprMfg 6 81%
003940.KS SamyangGenex 26 100%
006110.KS SamaAlum 1 100%
069460.KS DAEHOAL 1 56%
026890.KS DPC 7 96%
104110.KS SHINSUNG ENG 17 69%
002840.KS MiwonComcl 1 33%
034590.KS INCHEON CITY GAS 1 66%
003610.KS Pangrim 5 28%
000800.KS KeangnamEnt 6 0%
121550.KS KOCREF15CRREIT 60 0%
017670.KS SKTelecom 4 31%
007800.KS SMSB 5 3%
032640.KS LG Uplus 11 3%
002530.KS ByucksanEng&Const 43 0%
111770.KS Youngone Corp 7 42%
010520.KS HHYSCO 12 34%
015110.KS JoongangConst 2 50%
001450.KS Hyundai M&F INS 4 52%
006440.KS Hanil E&C 61 0%
000470.KS GREEN INSURANCE 2 10%
016570.KS PacPharm 8 19%
003650.KS MichangOil 14 86%
002140.KS KorInd 5 93%
002720.KS KukjePharm 11 97%
079660.KS SJ HP 11 25%
000150.KS DOOSAN 1 78%
010780.KS IS DONGSEO 12 62%
012600.KS CHUNGHO 7 48%
033780.KS KT&G 6 8%
003120.KS IlsungPharm 15 72%
008700.KS AnamElec 5 96%
006400.KS SAMSUNG SDI COLTD 12 50%
096770.KS SK Innovation 19 47%
010600.KS YBROAD 2 70%
100840.KS S&T 1 52%
010950.KS S-Oil 19 47%
104120.KS SHINSUNG FA 1 71%
107590.KS MSC 3 31%
023450.KS DONGNAMCHEMICAL 13 0%
049770.KS DongwonF&B 17 39%
005610.KS SamlipGenFood 15 44%
007340.KS DongahTire 1 39%
000360.KS SamwhanCorp 1 10%
090370.KS AVISTA 12 39%
051310.KS SUNG JIN GEOTEC 61 0%
037620.KS MIRAEASSETSEC 23 39%
013520.KS HS R&A 3 64%
068870.KS LGLS 9 60%
077500.KS Uniquest 5 57%
011070.KS LG Innotek 20 44%
118000.KS WOORIDUL SCIENCES 8 100%
016590.KS ShindaeyangPapr 5 41%
020150.KS ILJIN MATERIALS 1 35%
000040.KS S&TMOTORS 3 74%
003350.KS HKCManufacture 4 98%
030720.KS DongwonFish 8 77%
093370.KS FOOSUNG 7 85%
010120.KS LSINDUSTRIALSYSTEMS 1 54%
123690.KS HANKOOKCOSMETICS 3 99%
000950.KS Chonbang 9 77%
009200.KS MOORIM PAPER 18 78%
007700.KS F&F 8 34%
002200.KS KorExptPkgInd 6 47%
002310.KS AsiaPaprMfg 2 38%
016450.KS HansaeYes24Holdings 1 74%
034310.KS NICE 1 79%
003830.KS DaehanSynthFibr 2 48%
003580.KS Dongwon 4 51%
000520.KS SamilPharm 14 85%
042700.KS HANMISemi 11 83%
025000.KS KPXCHEMICAL 4 82%
003240.KS TaekwangInd 9 58%
006060.KS HSInd 1 31%
037270.KS PhoenixComm 1 52%
007980.KS PAN-PACIFIC 6 30%
031820.KS Comtec 3 93%
015890.KS TaekyungInd 10 14%
012510.KS DuzonBizon 23 27%
005070.KS CosmoAM&T 7 75%
000230.KS IldongPharm 2 39%
002270.KS LotteSamkang 1 17%
005500.KS SamjinPharm 6 35%
002630.KS OBI 4 58%
002210.KS DongsungPharm 25 54%
009580.KS Moorim P&P 1 44%
007630.KS GSI 1 10%
006390.KS HyundaiCement 4 98%
002760.KS Bolak 4 91%
008970.KS DongyangStlPipe 2 92%
001820.KS SamwhaCapacitor 7 87%
009150.KS SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 10 73%
000540.KS HeungkukF&MIns 3 100%
034300.KS ShinsegaeE&C 2 67%
006490.KS LOENK 1 83%
025620.KS Shinwoo 6 56%
003200.KS IlshinSpng 6 58%
072130.KS UANGEL 2 81%
001390.KS KGC 1 1%
073240.KS KUMHOTIRE 28 18%
019490.KS Hitron 9 21%
002960.KS HankookShellOil 7 36%
109070.KS KGP 10 45%
001140.KS KukboTrnspt 2 71%
011780.KS KumhoPetrochem 10 68%
000020.KS DongwhaPharm 4 48%
002820.KS Sunchang 19 99%
002030.KS Asia Cement 4 87%
000220.KS YuyuPharma 1 41%
036580.KS FARMSCO 1 50%
031440.KS SF 7 46%
008770.KS HtlShilla 1 45%
025560.KS Mirae 8 16%
017390.KS SeoulCtyGas 4 19%
012400.KS Hermesholdings 6 0%
016560.KS SEOULSB 13 0%
069260.KS Huchems 1 24%
014300.KS SJHOLDINGS 26 0%
003190.KS RNL BIO 37 0%
138440.KS eCoreaReit 2 73%
021050.KS Seowon 2 84%
011500.KS HANNONG 3 96%
017180.KS Myungmoon Pharm 3 75%
016880.KS WOONGJIN HOLDINGS 11 99%
003690.KS Korean Re 13 58%
035510.KS SHINSEGAE I&C 4 98%
005870.KS HuneedTechnologies 18 52%
004170.KS Shinsegae 9 66%
023590.KS DaouTech 8 100%
083420.KS KPX GREEN CHEMICAL 7 55%
077970.KS STXEngine 1 52%
011150.KS CJSEAFOOD 5 74%
001210.KS KumhoElec 1 73%
090430.KS AMOREPACIFIC 3 44%
067250.KS STX O&S 33 5%
030790.KS TYSYSTEMS 1 37%
015590.KS DaekyungMach&Eng 1 93%
092230.KS KPXHOLDINGS 3 16%
004940.KS KorExBk 18 17%
004080.KS Shinhung 17 51%
012410.KS GLOSTECH 46 0%
004830.KS Duksung 1 63%
006840.KS AKPetrochem 3 47%
003070.KS KolonEng&Const 1 98%
007480.KS DaihanEunpakgy 17 1%
044380.KS JOOYONTECH 2 90%
012800.KS DAECHANG 2 97%
071950.KS KOAS 2 98%
005820.KS Wonlim 4 47%
014130.KS HanExpress 3 59%
002220.KS HanilIron&Stl 3 67%
004000.KS Samsung Fine Chemicals 10 67%
104700.KS KISCO 4 89%
042670.KS DSINFRA 5 82%
003470.KS TONGYANG SECURITIES 24 64%
094280.KS HYOSUNG ITX 3 76%
044820.KS COSMAX 3 80%
034730.KS SK C&C 2 21%
000180.KS SCEHoldings 21 66%
004890.KS DIC 15 53%
074610.KS EN3 2 90%
102260.KS Dongsung Holdings 1 33%
000970.KS KorCastIronPipe 2 23%
091090.KS SEWON CELLONTECH 8 83%
004870.KS AIINS 3 83%
003640.KS UNIONSTEEL 5 25%
088790.KS JINDO 1 31%
004310.KS Hyundai pharm 4 94%
008080.KS SamyangOptics 67 0%
078000.KS TELCOWARE 8 65%
000420.KS RocketElec 76 0%
134790.KS Teems 2 1%
003080.KS SungboChem 6 9%
002360.KS SH ENERCHEM 8 97%
002790.KS AmoreG 7 46%
007280.KS KOSCO 4 41%
008490.KS SuheungCap 2 70%
009450.KS KYUNGDONGNAVIEN 1 74%
006660.KS Samsung Climate Control Co Ltd 4 51%
004250.KS NPC 2 46%
058650.KS SAH 5 16%
138930.KS BS Financial Group 15 44%
024720.KS KOREAKOLMAR 8 86%
030210.KS KTBSEC 1 60%
028670.KS STX Pan Ocean 3 31%
007460.KS KIC 6 18%
000050.KS Kyungbang 6 51%
071320.KS KDHC 7 30%
012610.KS KyunginSynth 3 61%
093240.KS ELITE BASIC 2 89%
007190.KS Artone Paper 8 23%
006650.KS KPIC 19 66%
003220.KS Daewonpharm 15 60%
063160.KS CKDBio 1 84%
001120.KS LGInt 1 83%
006380.KS CAPRO 21 57%
001630.KS CHongkundang 9 37%
016580.KS WhaninPharm 9 57%
005420.KS COSMOCHEM 7 100%
008870.KS Kumbi 6 86%
006220.KS BkCheju 7 30%
117580.KS DAESUNGENERGY 6 15%
019680.KS DAEKYO 6 25%
003060.KS Schnell Biopharmaceuticals 2 24%
002420.KS Century 10 22%
014820.KS DWS 10 46%
000370.KS Hanwha General Ins 10 4%
128940.KS HanmiPharm 2 7%
008930.KS Hanmi Holdings 1 20%
092630.KS Badaro3 1 40%
093050.KS LG FASHION 1 66%
002390.KS HandokPharm 6 39%
001360.KS Samsung Pharmaceutical Ind 1 46%
033920.KS Muhak 9 64%
017810.KS PMO Holdings 1 44%
003520.KS YungjinPharm 3 71%
000070.KS SAMYANGHOLDINGS 3 38%
024110.KS IBK 15 38%
105560.KS KBFinancialGroup 6 47%
079430.KS LIVART 1 53%
001270.KS BookookSecu 6 1%
036530.KS S&T Holdings 8 96%
033240.KS JahwaElec 2 98%
033270.KS KUP 11 72%
017370.KS WooshinSystems 12 25%
001040.KS CJ 2 35%
004700.KS ChokwangLeat 6 79%
000650.KS ChunilExp 1 21%
003460.KS YuhwaSecu 35 0%
001790.KS TS 7 32%
102460.KS REYON 2 37%
101790.KS KR2 Delp REIT 28 1%
119250.KS GOLDENNARAEREITS 9 0%
025540.KS KorElecTerm 12 38%
084870.KS THE BASIC HOUSE 1 35%
000240.KS HankookTire 5 29%
008540.KS KBPRODUCE 276 0%
004910.KS ChokwangPaint 19 61%
097230.KS HANJIN HVY IND 5 37%
005950.KS IsuChem 2 42%
088350.KS Korealife 2 34%
011930.KS SHINSUNG SE 6 96%
024090.KS DCM 1 2%
060980.KS MANDO 4 32%
011720.KS Hyundai P&C 72 0%
002020.KS KOLON CORP 2 92%
064420.KS KPChemicalCorp 5 59%
058430.KS POSCO C&C 11 97%
025530.KS SJMH 1 57%
004060.KS SGCORPORATION 20 98%
009770.KS SAMJUNGPULP 2 40%
016710.KS DAESUNG HOLDINGS 13 57%
004550.KS DaewooMtrSales 17 0%
005030.KS PusanCstIron 19 93%
001770.KS ShinhwaSilup 3 82%
082640.KS TONG YANG LIFE INS 2 13%
015260.KS A&P 1 76%
012170.KS Keystone Global 12 0%
001460.KS BYC 3 48%
110570.KS NEXOLON 0 %
039130.KS HANATOUR SERVICE 0 %
023000.KS SAMWONSTEEL 0 %
031430.KS SHINSEGAE INTERNATIONAL 0 %
145990.KS SYC 0 %
140890.KS TRUS Y 7 REIT 0 %
019440.KS SeAH SPECIAL STEEL 0 %
140910.KS KWANG HEE REIT 0 %
069640.KS MKTREND 0 %
012160.KS YOUNG HEUNG I&S 0 %
007070.KS GS Retail 0 %
078520.KS ABLE C&C 0 %
129260.KS INTERGIS 0 %
139130.KS DGB Financial Group 0 %
022520.KS KOLONINET 0 %
139480.KS emart 0 %
138490.KS KOLON PLASTICS 0 %
0 %
071840.KS Himart 0 %
053210.KS KT Skylife 0 %
047810.KS KOREA AEROSPACE 0 %